Luk

Exo antirust grunder Exo 50 500 ml

Antirustmiddel der anvendes til langtidsholdbar beskyttelse af metaller samt reparationslakering. Produktet tørrer hurtigt og har en optimal forstøvning på grund af den indstillelige spraydyse.

Dækkeevnen er høj og giver en jævn overflade, og produktet er desuden overlakerbart med gængse vandbaserede lakker og celluloselakker.

God isolering i overgang fra spartel- og slibesteder.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Korrosionsbeskyttelse: >400 h ifølge DIN 53167
  • Støvtør: 10-15 minutter
  • Berøringstør: 15-20 minutter

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510051A
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo antirust grunder Exo 50 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.