Luk

EXO glasrens Glass Cleaner 5 L

Glass Cleaner fra EXO er klar-til-brug og kan anvendes til glas, spejle og andre overflader, som tåler vand. Den efterlader ingen striber, er pH-neutral, tørrer hurtigt og indeholder ingen tilsat parfume.

Produktinformation:

  • Indhold: 5 L

Faremærkning: H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P102: Opbevares utilgængeligt for børn
P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys/udstyr. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestø j/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt vand og sæbe. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE skyl med vand I flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis tilstedeværende og let kan gøres. Fortsæt skylning og ring omgående til giftlinjen eller læge. P378: Anvend til brandslukning: Alle slukningsmidler kan anvendes.

Mere information
Varenummer 9000166A
Produkttype Glasrens
Varemærke Exo
Størrelse 5 l
Du anmelder:EXO glasrens Glass Cleaner 5 L
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.