Luk

Exo grafitolie Exo 42 500 ml

Grafitolie der opløser og smører tilrustede forbindelser og forskruninger. Grafit giver ekstra smøring og forhindrer fastsættelser af skiver, skruer og bolte ved fastspænding og løsninger.

Produktet forhindrer desuden mislyde og træghed ved friktion og slitage, fortrænger fugt og plejer og beskytter materialet med en god, trykbestandig smørefilm.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • VKA-værdi efter din 51350: 1200 n
  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +450 °C
  • Fri for silikone
  • Størkner ikke

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. 

Mere information
Varenummer 2510055A
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo grafitolie Exo 42 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.