Luk

Exo keramisk Pasta 20 500 ml

Keramisk pasta anvendes som smøre- og skillemiddel til forskruninger og forbindelser, der er udsat for høj temperatur og belastning.

Produktet forhindrer fastbrænding og fastbinding samt slitage og korrosion af metaldele af aluminium, zink, ædelstål, kobber m.m.

Optimalt til montagesmøring af blandt andet glideskinner, bolte og flanger.

Vedhæftnings- og smøreevnen er særdeles god, selv ved høj belastning, og produktet er desuden varm- og koltvandsbestandigt og ikkeledende, hvilket forhindrer elektrokemisk korrosion.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -20 °C til +1500 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 2400 N
  • Fri for metal og silikone

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510063A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo keramisk Pasta 20 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.