Luk

Exo lækagesøger Exo 24 500 ml

Lækagesøger anvendes til at afsløre utætheder og revner i gas- og trykluftssystemer. Ved utætheder bliver der dannet skum, som hurtigt identificerer lækagen.

Sprayen er pH-neutral, ikke brændbar, afslører selv de helt små utætheder i metalrør- og kunftstofsledninger og er temperaturbestandig fra -15 °C til +50 °C.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

  • Temperaturbestandighed: -15 °C/+50 °C

Bemærk: Produktet er ikke egnet til iltførende forbindelser.

Faremærkning: H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510547A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo lækagesøger Exo 24 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.