Luk

Exo tør smøre spray Exo 23 500 ml

Tør smøre spray er et form- og glideslipmiddel til metalliske og mineralske overflader, som reducerer slitage og rivning og beskytter mod korrosion og oxidering.

Sprayen tåler høje temperaturer og belastninger, er slidstærk samt smudsafvisende og er særdeles holdbar i forhold til kemikalier.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -50 °C/+1.000 °C
  • Temperaturbestandighed ved iltudelukkelse: op til +2.000 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1.500 N
  • Metalfri: ja

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510548A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo tør smøre spray Exo 23 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.