Luk

Exo wire- og tandhjulsfedt Exo 26 500 ml

Wire- og tandhjulsfedt der anvendes til smøring af mekanisk højt belastede dele og formindsker slitage og kørestøj samt beskytter mod korrosion.

Produktet er desuden velegnet til smøring af kædeforbindelser, tandhjul, drejeled, spil, stålwirer og lejer og har en fremragende vedhæftning og smøreeffekt.

Modstandsdygtig over for saltvand, vand og mange kemikalier.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +120 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 2100 N
  • Fri for silikone og syrer
  • Størkner ikke

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510067A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo wire- og tandhjulsfedt Exo 26 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.