Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Exo zinkspray lys alu 500 ml

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Zinkspray der giver galvanisk rustbeskyttelse og langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse til overflader i metal. Anvendes desuden til efterbehandling af varmforzinkede overflader.

Produktet tørrer hurtigt og er særdeles velegent til påføring efter punktsvejsning. Kan desuden gennemsvejses og er slidfast og overlakerbart.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: maks. +200 °C
  • Støvtør: ca. 10 minutter
  • Berøringstør: ca. 20-25 minutter
  • Korrosionsbeskyttelse: god (over 144 h i salttågetest, efter DIN EN ISO 9227)

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. 

Varenummer 2510059A
EAN 5711556813406
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.