Luk

Exo zinkspray lys alu 500 ml

Zinkspray der giver galvanisk rustbeskyttelse og langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse til overflader i metal. Anvendes desuden til efterbehandling af varmforzinkede overflader.

Produktet tørrer hurtigt og er særdeles velegent til påføring efter punktsvejsning. Kan desuden gennemsvejses og er slidfast og overlakerbart.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: maks. +200 °C
  • Støvtør: ca. 10 minutter
  • Berøringstør: ca. 20-25 minutter
  • Korrosionsbeskyttelse: god (over 144 h i salttågetest, efter DIN EN ISO 9227)

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. 

Mere information
Varenummer 2510059A
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo zinkspray lys alu 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.