Indlæser

Databeskyttelseserklæring

Din privatsfære er vigtig for os. Du skal føle dig sikker når du handler hos os. Derfor sørger vi og vores tilsynsførende for databeskyttelse for at overholde forskrifterne om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen), som er gældende fra den 25. maj 2018, samt gældende dansk lovgivning. Nedenfor vil vi gerne informere dig om, med hvilke formål dine data indsamles og anvendes, og hvordan du kan varetage dine rettigheder. Du kan til enhver tid hente og udskrive databeskyttelsesforordningen efter den 25. maj 2018 nederst på alle sider i vores onlineshop via fanen ”Databeskyttelse”.

Ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger er vores IT-systemer sikret mod uvedkommendes adgang til, ændring eller distribution af dine data, samt mod tab og ødelæggelse.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

Ansvarlig for BAUHAUS' administration af kundedata er Niels Nielsen

BAUHAUS Danmark A/S, Anelystparken 16, 8381 Tilst, telefon: +45 87420500, e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

Kontaktoplysninger på den tilsynsførende for databeskyttelse

Hvis du som kunde eller medarbejder har spørgsmål til håndteringen i forbindelse med databeskyttelse af dine data, eller behov for at få afklaret dine spørgsmål kan du fremsende dit anliggende til dataansvarlige: Niels Nielsen (se ovenfor)

 • Ved generelle forespørgsler om databeskyttelse og anmodninger om oplysninger bedes du kontakte BAUHAUS' databeskyttelsesteam med præcis angivelse af dit anliggende og dine kontaktoplysninger på: databeskyttelse@bauhaus.dk

Formål og retsgrundlag for databehandling

Du kan være sikker: Vi gemmer kun dine data i den centrale administration af kundedata hos de BAUHAUS-selskaber (www.bauhaus.dk/kontakt-os/bauhaus-service-center.html) med henblik på håndtering af dine forespørgsler, opfyldelse og afvikling af aftaler (inkl. betalingsafvikling og evt. kreditvurdering) samt egne reklame og analyseformål. Behandlingen sker på basis af EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du har en forespørgsel, får os til at udarbejde et tilbud, eller indgår en aftale med os (købsaftaler, leje-, entreprise- og byggekontrakter, herunder især montageservice og aftaler om badeværelser, Projektkunde-aftaler, web shop bestillinger), behandler vi dine persondata, uanset om det er i BAUHAUS web shop eller i et BAUHAUS-byggemarked. Afhængigt af den enkelte type af aftale er der tale om følgende data:

 • Efternavn, fornavn
 • Adresse
 • E-mailadresse (se nedenstående om track and trace)
 • Fødselsdato/-sted
 • Telefonnummer/faxnummer
 • Vare/tjenesteydelse
 • Evt. personalekortdata
 • IP-adresse
 • Bankoplysninger på Projektkunde.

Disse data gemmer og behandler vi i BAUHAUS' centrale administration af kundedata hos BAUHAUS-selskaber som led i udarbejdelse af tilbud og opfyldelse og afvikling af kontrakt/aftale jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, samt egne reklameformål forudsat at du har givet samtykke hertil, jf. markedsføringslovens §10, stk.1 og markedsføringslovens §10, stk.2. Behandlingen af personoplysninger til brug for interne analyser sker i henhold til data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. For at udarbejde tilbud og indgå aftaler er der som minimum brug for dit efternavn, fornavn og din adresse til at identificere dig, og ved et køb i web shoppen også din e-mailadresse til ordrebekræftelsen og din leveringsadresse til leveringen. Ved forevisning af et personalekort registreres derudover personalekortnummeret og det navn, som er påført personalekortet. Disse oplysninger er nødvendige for udarbejdelse af tilbud og opfyldelse af ovenfor nævnte aftaler/kontrakt.

IP-adressen anvendes udelukkende, for så vidt dette er nødvendigt for at varetage den dataansvarliges eller en tredjeparts berettigede interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, medmindre den pågældende persons interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af persondata, vejer tungere (f.eks. til forfølgelse af retlige krav og til opklaring af strafbare forhold).

Medarbejderne i alle BAUHAUS-byggemarkeder, i BAUHAUS web shop og i BAUHAUS' kundeservice kan få adgang til dataene i BAUHAUS' centrale administration af kundedata hos de danske BAUHAUS-selskaber. BAUHAUS' administration af kundedata er baseret på at varetage BAUHAUS-selskabernes berettigede interesser og letter overholdelsen af forskrifter om databeskyttelse med hensyn til korrektheden af data og opfyldelse af de registreredes rettigheder. I den forbindelse varetager vi dine interesser og grundlæggende frihedsrettigheder i tilstrækkeligt omfang, idet vi med videregivelsen gør følgende kundeservice mulig i hele Danmark:

 • Reklamationer i alle BAUHAUS-byggemarkeder
 • Ombytning i alle BAUHAUS byggemarkeder inden for rammerne af aftalens ombytningsret
 • Kontant betaling af fakturaer i alle BAUAHUS byggemarkeder
 • Reservation og afhentning (C&C) af varer fra BAUHAUS web shop i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Indløsning af gavekort i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Indløsning af tilgodebeviser i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Kundeservice står gerne til rådighed ved alle reklamations- og servicehenvendelser og som din kontaktperson ved behov for information og rådgivning.

Betalingsafvikling i BAUHAUS-web shop

Dine bank- og betalingsoplysninger (kreditkortoplysninger) bliver hverken indsamlet, behandlet eller gemt i BAUHAUS-selskabernes IT-systemer. Afviklingen af betalinger sker udelukkende i vores pågældende betalingstjenesteudbyderes IT-systemer og under deres tekniske og juridiske ansvar.

Vi benytter på nuværende tidspunkt nedenstående betalingstjenesteudbyder til afvikling af kreditkortbetalinger:

DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S

Til betalinger via ”LinkPay” benytter vi følgende tjenesteudbyder:

Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige

Vi benytter udelukkende betalingstjenesteudbydere, som er certificeret i henhold til PCI DSS*, og som dermed overholder de strengeste krav til sikker håndtering og lagring af kreditkortoplysninger.

*[PCI DSS er en forkortelse for ”Payment Card Industry Data Security Standard” og er baseret på sikkerhedsprogrammerne Visa AIS (Account Information Security) og MasterCard SDP (Site Data Protection).]

Track and trace -samtykke til at videregive e-mailadressen til udbydere af posttjenesteydelser med henblik på track and trace

Ved at bekræfte databeskyttelseserklæringen i web shoppen giver du dit samtykke til at videregive din e-mailadresse til udbydere af posttjenesteydelser med henblik på track and trace. Disse tjenesteudbydere anvender dataene, så de kan tilbyde dig track and trace i forbindelse med din ordre og løbende informere dig om dine bestilte varers opholdssted og det præcise leveringstidspunkt.

Cookies

For at lette brugen af vores website anvender vi ”cookies” jf. cookie bekendtgørelsens § 3. Cookies er små tekstfiler, som din browser kan gemme på din computers harddisk, og som er nyttige for brugen af vores website. Vi anvender cookies for bedre at forstå, hvordan vores website anvendes, og for at gøre det muligt at forbedre navigationen. Cookies giver os desuden mulighed for at registrere, om du har besøgt vores website tidligere, eller om du er på websitet for første gang. De cookies, som vi anvender, gemmer ikke dine persondata. Hvis du ikke ønsker at modtage nogen cookies, bedes du indstille din internetbrowser tilsvarende.

Google Analytics

På dette website anvender vi Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet. Hvis de oplysninger, som genereres ved hjælp af cookies, om brugen af websitet videregives til en server hos Google, er det sikret via indstillingerne, at IP-adressen anonymiseres før geolokaliseringen og erstattes med en dynamisk IP-adresse før lagringen. På vegne af operatøren af dette website anvender Google disse oplysninger til at analysere, hvordan brugerne anvender websitet, til at sammensætte rapporter om aktiviteter på websitet og til over for operatøren af websitet at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af websitet og af internettet. Den IP-adresse, som videregives af din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald evt. ikke kan benytte alle funktioner i fuldt omfang på dette website. Du kan derudover forhindre, at dataene til Google, som er genereret af cookies og vedrører din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), registreres og behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plugin, som er tilgængeligt til den browser du anvender.

Google remarketing

Vi anvender remarketing-teknologi fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Med denne teknologi henvendes målrettet reklame på Google Partner-netværkets sider på ny til de brugere, som allerede har besøgt vores internetsider og onlinetjenester, og som har vist interesse for tilbuddet. Reklamen indsættes ved at anvende cookies. Dette er små tekstfiler, som lagres på brugerens computer. Ved hjælp af tekstfilerne kan brugerens adfærd under et besøg på websitet analyseres og efterfølgende anvendes til målrettede produktanbefalinger og interessebaseret reklame.

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaseret reklame, kan du via Google deaktivere brugen af cookies til disse formål ved at gå ind på siden https://www.google.de/settings/ads/onweb.

BAUHAUS anvender cookies på baggrund af slutbrugerens samtykke i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsens § 3.

Facebook markedsføring og anmeldelseshjemmesider

Vi videregiver krypterede e-mailadresser samt oplysning om dine køb til Facebook, således at Facebook på Bauhaus’ vegne kan bruge oplysningerne til gruppemålrettet reklame vedr. vores produkter m.v. Vi anvender ligeledes vores kundedata til anmeldelseshjemmesider, bl.a. Trustpilot, og det kan derfor forekomme, at du modtager en henvendelse, hvor vi anmoder om dine bemærkninger i forbindelse med dine køb. Disse behandlinger er foretaget på basis af vores interesse i at målrette vores markedsføring og yde den bedst mulige service, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kreditvurdering til aktivering af køb på regning for PLUS CARD-kunder

For at aktivere faktura køb funktionen (levering før betaling) for BAUHAUS PLUS CARD til virksomheder eller Projektkunder, foretager vi en kreditvurdering. Vi videregiver dit navn, din adresse og din fødselsdato til nedenstående tjenesteudbyder (kreditoplysningsbureau), hvorfra vi får oplysninger, som er relevante for kreditvurderingen, om din hidtidige betalingsadfærd samt oplysninger til at vurdere risikoen for manglende betaling på basis af matematisk-statistiske metoder under anvendelse af adressedata (scoring) samt data til verificering af din adresse (kontrol af mulighed for levering):

Bisnode, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Kreditvurderingen og den dertil knyttede behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå en aftale med BAUHAUS om levering før betaling, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Resultatet af den automatiserede kreditvurdering kan medføre, at køb på faktura funktionen ikke kan tilbydes. Kreditvurderingen er nødvendig for at sende/afhente varerne fra web shop eller et BAUHAUS byggemarked, før købsprisen er modtaget.

Bankoplysninger på PLUS CARD-kunder

PLUS CARD-kunders bankoplysninger behandles med henblik på afregning af BAUHAUS PLUS CARD-aftaler.

Kundedata til intern analyse

BAUHAUS behandler kundeoplysninger til interne analyseformål med henblik på forretnings- og produktudvikling inden for virksomhedens projekt- og erhvervssalg. I den forbindelse kan der indsamles oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder. Analysearbejde bliver udført af databehandler med databehandleraftale.

Reklame/nyhedsbreve

Databehandling til reklameformål

Vi anvender kun dine data til egne reklameformål.

Vi vil gerne informere dig om nye produkter, vores serviceydelser og interessante arrangementer. Derfor anvender vi, ud over dine køb, også dine data til at anbefale bestemte produkter, serviceydelser eller arrangementer, som kunne have din interesse. Analyse af købshistorik og fremsendelse af reklame vedrørende tilsvarende produkter og serviceydelser pr. post eller e-mail til eksisterende kunder sker kun for produkter og serviceydelser fra BAUHAUS-selskaberne og i henhold til reglerne i markedsføringsloven § 10, stk. 2. Du modtager kun nyhedsbreve og servicemeddelser med f.eks. påmindelse om tabt kurv som følge af et separat samtykke i henhold til markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Accept

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at 1) BAUHAUS Danmark A/S må sende dig nyhedsbreve fra BAUHAUS Danmark A/S via e-mail. Nyhedsbrevene indeholder de seneste tilbud, nyheder samt information om aktuelle kampagner indenfor BAUHAUS’ samlede produktsortiment til værksted, hus og have.

Du giver samtidig samtykke til 2) at modtage servicemeddelelser fra BAUHAUS Danmark A/S som for eksempel påmindelse om forladt kurv, e-mails der indeholder produkter, du har vist interesse for indenfor BAUHAUS’ samlede produktsortiment til værksted, bolig og have m.m.

Personlige oplysninger
Du kan læse mere om, hvordan BAUHAUS Danmark A/S behandler dine persondata i vores databeskyttelseserklæring, som også beskriver markedsføringsformålene.

Afmelding
Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrev og/eller servicemeddelelser via afmeldelseslinket i bunden af hver e-mail. Oplever du problemer med afmelding, kan du kontakte BAUHAUS Danmark A/S via mail (kundesupport@bauhaus.dk) eller via telefon: 86 26 06 06 og blive slettet manuelt.

Bemærk: Du finder yderligere oplysninger om dine rettigheder under overskriften ”Den pågældendes rettigheder”.

Modtager af persondata

Dine persondata offentliggøres inden for lovens rammer over for følgende firmaer i EU:

 • Andre BAUHAUS koncern selskaber
 • Udbydere af post- og transporttjenesteydelser, speditører, udbydere af bortskaffelse af dokumenter og datamedier
 • Til direkte leverandører som skal sende besked til kunden om levering af den bestilte ordre
 • Udbydere af IT-tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og softwareopdatering
 • Udbydere af kreditvurdering, inkasso og dialogmarketing
 • Google Inc. (www.google.dk/settings/ads/onweb)
 • Bisnode, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Danmark
 • DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark
 • Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige
 • Sleeknote ApS, Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus, Danmark
 • eMail Platform, Nørregade 12a, 6600 Vejen, Danmark
 • e-Boks A/S, Dampfærgevej 28, 1. Sal, 2100 København Ø, Danmark
 • Clerk.io, Kigkurren 9, 2. sal, 2300 København, Danmark
 • Facebook, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irland
 • Leadfamly ApS, Voldbjergvej 22, 8240 Risskov
 • Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København K
 • HeyLoyalty, Jens Baggesens vej 47, 8200 Aarhus N
 • Geomatic A/S, Sankt Gertruds Stræde 10, 1129 København K
 • Wilke, Gråbrødrepassagen 9, 2. sal, 5000 Odense C
 • Carat Denmark, Åboulevarden 18, 2. sal, 8000 Aarhus C

Datalagringsperiode

Datalagringsperiode

Vi gemmer dine data, så længe det er nødvendigt for det pågældende formål:

 • Tilbudsdata: 1 år (tilbagemelding fra kunde)
 • Lejekontrakter: 10 måneder (kontrol af erstatningskrav)
 • Købsaftaler: 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)
 • Entreprise- og byggekontrakter, reparationsordrer: 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser).
 • Egne reklameformål: (indtil kunden trækker sit samtykke tilbage eller frabeder sig reklame for tilsvarende produkter eller serviceydelser)
 • Analyseformål: Ved ophør af tjenester vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren i henhold til databehandleraftalen, forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
 • Projekt Kunde aftaler 5 år. (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)
 • Web shop bestillinger 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)

Såfremt der eksisterer en skattemæssig opbevaringsfrist (dokumentationsdata) for bestemte data, som behandles for at afvikle købsaftaler, udgør lagringsperioden 5 år. I denne periode er behandlingen af dataene begrænset. Opbevaringspligten begynder ved udgangen af det kalenderår, hvor tilbuddet er afgivet, eller aftalen er opfyldt.

Den pågældendes rettigheder

Dine rettigheder som pågældende sikres fuldt ud af BAUHAUS-selskaberne.

Indsigelse mod reklame:

Du kan gøre indsigelse mod at anvende dine data til reklameformål. Til dette formål står nedenstående kontaktoplysninger til rådighed.


Tilbagekaldelse af samtykke:

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at behandle dine persondata med virkning for fremtiden. Vær dog opmærksom på, at det før et nyt køb dermed evt. vil være nødvendigt at oplyse dine data på ny. Dette gælder også, for så vidt du gør indsigelse mod fortsat anvendelse af din kundekontos data i BAUHAUS web shop.

Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til, af grunde, som vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, som sker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine persondata, medmindre vi kan dokumentere ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem. Dette gælder også for en profilering, som er baseret på disse bestemmelser.

Yderligere rettigheder

Hvad angår dine gemte persondata, har du over for den dataansvarlige ret til følgende:

 • Information (Du har ret til information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger)
 • Indsigt (Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Berigtigelse (Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet)
 • Sletning (I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer)
 • Begrænsning af behandlingen (Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset)
 • Indsigelse mod behandlingen (Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger)
 • Dataportabilitet (Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et strukturet, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring)
 • Klagemulighed til Datatilsynet (Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk

Kontakt: Hvordan kan jeg udøve min ovenstående ret?

For at varetage dine rettigheder kan du kontakte den tilsynsførende for databeskyttelse via e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

Vi behandler vederlagsfrit dine forespørgsler med det samme og i henhold til lovmæssige bestemmelser og meddeler dig, hvilke foranstaltninger vi har truffet.

Opdatering og ændring

Databeskyttelseserklæringen skal fra tid til anden tilpasses de faktiske forhold og retsstillingen. Kontrollér altid databeskyttelseserklæringen, før du benytter vores tilbud, for at være ajour med mulige ændringer eller opdateringer.

Version: 1.9 
Status pr.: 17.04.2020

Databeskyttelseserklæring (PDF)

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.