Fire tips til at undgå dyre bygningsskader

Det er både økonomisk fordelagtigt og tidsbesparende at forebygge skader - fremfor først at udbedre dem, når skaden er sket. Derfor få du her 4 tips til en skarp vedligeholdelsesplan, så du kan spare tid, bøvl og dyre udgifter i fremtiden.

Læs mere og bliv klogere på, hvordan du kommer typiske og bekostelige skader i forkøbet.

Løbende ejendomsvedligeholdelse

1. Tjek ejendommens klimaskærm

Klimaskærmens primære funktion er at beskytte ejendommen mod vind og vejr, og der kan være rigtig mange penge at spare ved at vedligeholde den løbende – og rigtigt. Dels fordi følgeskaderne  kan være en bekostelig affære, men også fordi korrekt isolerede klimaskærme kan spare varmeregningen for masser af penge. Når du derfor tjekker klimaskærmen, bør du især have fokus på: 

Optimal isolering

 • En velisoleret klimaskærm giver et bedre indeklima og en mindre varmeregning. Sørg derfor at tjekke dine muligheder for efterisolering af bygningen. For at være sikker på, at du efterisolerer de rigtige steder på en korrekt måde, kan det være en idé at tage en energivejleder med på råd. 

Taget 

 • Taget er bygningens femte, og mest udsatte, facade. Derfor er det nødvendigt løbende at vedligeholde taget, for at bevare en slidstærk og modstandsdygtig overflade - også selvom taget er af nyere dato.
 • Du skal som minimum lave en grundig gennemgang af taget, inden frosten sætter ind. Men du kan med fordel gøre det til en fast rutine to gange årligt at gennemgå taget for revner, ujævnheder eller andre skader.
 • I samme omfang bør du rense tagrender og nedløb for blade og andet nedfald, så de ikke stopper til - det samme gælder udendørs afløbsriste. Vær dog særligt opmærksom på afløbsriste i kælderskakte, da de bliver fyldt med både sand og jord, så de let stopper til. 

 

Kælderen

 • For at undgå vand i kældre er det en god idé at holde et vågent øje med vandlåse og gulvafløb. Sørg for at rengøre dem med jævne mellemrum, da tilstopning er en simpel problematik, der desværre kan have dyre følgeskader i form af vand i kælderrummet.
 • Hvis ejendommen ligger i et område med risiko for at tage vand ind, bør du sørge for, at kælderarealets overflader er hærdede til at kunne tåle både fugt og vand. Det kan både være ved at påføre en fugtafvisende membran i form af maling, der er specifikt egnet til formålet, men det kan også være ved at lægge keramiske fliser eller klinker, der kan tåle fugt.
 • På et mere lavpraktisk plan er det altid en god idé at henvise beboere til at bevare ejendele med stor affektionsværdi andre steder end i et kælderrum.

 

2. Efterse indendørs installationer

Vandinstallationer

 • For at undgå vandskader er det en fordel systematisk at tjekke vandinstallationerne. Første tjek bør ske i forårsmånederne, hvor eventuelle frostskader fra vinterperioden vil komme til syne. Det er en god idé at gå installationerne igennem igen senest i november - med henblik på at eliminere småskader, der i frostgrader kan udvikle sig til mere omkostningsfulde skader.

Installationsskakt med indspektionslem

 • Desværre er det ikke altid, at ejendommens installationer er synlige. Når der bliver renoveret, er det derfor vigtigt, det bliver gjort ud fra gældende vejledninger i bygningsreglementet. Det er en særlig god idé at få en installationsskakt med inspektionslem, når der er tale om lodrette rør. På den måde kan du følge rørenes tilstand og løbende udbedre mindre skader.

Vandalarm

 • Du kan montere vandalarm på ejendommens vandanlæg for at holde øje med, om der er utætheder. Den måler gennemstrømningen af vand i 48 timer ad gangen, og hvis der er utætte rør, vil den vise en konstant gennemstrømning og udsende et akustisk alarmsignal. 

Vinter på radiatorer

 • Radiatorernes ventiler kan du også med fordel efterse. Bygningsreglementet stiller ikke direkte krav til radiatorventiler, men kræver, at nye installationer udføres, så man undgår unødvendigt energiforbrug. Er ventilen manuel og af ældre dato, kan man med fordel skifte til en termostatstyret udgave og spare 7% af forbruget på rumopvarmning.  Varianter med elektronisk automatik kan ydermere give en besparelse på op til 22% af det normale forbrug.* 

 

3. Hold ubudne gæster væk

Udskift gamle låse

 • For at undgå indbrud i bygningen, er det bedst, at du fra start har sikret alle indgange til ejendommen med en lås - og gerne to. Hvis låsen har 10-15 år på bagen, bør den blive skiftet ud. Vinduerne skal også sikres med lås og hasp, og det samme gælder eventuelle altandøre. 

Tilpas belysning

 • Derudover er en passende belysning på de udendørs arealer være med til at skabe tryghed for beboerne, når mørket sænker sig. Lysstyrken- og mængden bør dog være tilpasset bygningens omgivelser, så den ikke generer andre beboere. Her kan der med fordel installeres automatisk lystænding eller et skumringsrelæ, der tilpasser belysningen til årstiden.
 • Det afhænger af området og dets størrelse, når du skal beslutte, hvilken type lys du skal bruge. En LED-løsning er dog både miljøvenlig, billig i drift og kræver minimal vedligeholdelse.Tjek for fugtskader

4. Få bugt med fugten

Kilderne til fugtproblemer er mange, men både tag og kældre bør man have et særligt fokus på: Et utæt tag kan nemlig forårsage siveskader i hele ejendommen, imens kælderen ofte vil være omgivet af jord og dermed i et konstant fugtigt miljø. Dette stiller høje krav til både fugtsikring, ventilation og varmeregulering selv de mindste steder - da utætte vand- og varmerør, vinduer, tagrender, nedløbsrør og manglende ventilation kan være skabe større problemer med fugt.

Taget

 • Revner eller utætheder i taget forårsager ofte fugtskader i hele ejendommen. Det er derfor vigtigt løbende at gennemgå tagets stand, og samtidig have særligt fokus på gennembrydninger i tagbelægningen.
 • Kanter omkring antenner, ventilation, skorstene eller andre fremmedlegemer er særligt udsatte, men også inddækninger ved både ovenlysvinduer, kviste og døre til tagterrasser er oplagte kilder til fugtskader. De typiske fugtskader på taget kan ses i form af fugtskjolder ved afsluttende kanter og inddækninger omkring kviste, tagterrasse, skotrender, tagfod mv.
 • Der er altid en forøget risiko for skader i forbindelse med eftermontering af fremmedlegemer på taget, og derfor kan det også være en god idé at have en fagperson med på råd, når taget skal efterses.  

Kælder

 • På grund af den fysiske placering under jordens overflade, er fugtskader i kælderrum en klassisk problemstilling. Kældre er særligt udsatte for skimmelsvamp, og her er god ventilation året rundt den bedste forebyggelse.
 • I vintermånederne må vægge ikke blive for kolde, da det givermulighed svampevækst. Og netop derfor er det godt givet ud, at have lidt varme i alle ejendommens rum.
 • Hvis anvendelsen af kælderen ændrer sig, er det vigtigt at tilpasse ventilation og varme til det nye formål.

Altaner

 • Der bliver i disse år eftermonteret mange nye altaner med stålbjælker gennem bygningens ydermur og ind i selve bjælkekonstruktionen. Vær derfor opmærksom på, at der her kan opstå fugtskader gennem bygningsmuren. Skaderne vil typisk vise sig i form af skjolder og afskalning på murværket omkring stålbjælken. 
 • En god idé er at tage billeder og notere dato, hvis du kan se, at en skade muligvis er under opsejling. På den måde kan du følge en eventuel udvikling og vurdere, om der skal sættes ind.

Vådrumssikring

 • En anden skade, som er let at udbedre, men som kan forårsage bekostelige følgeskader, er defekte fuger i ejendommens vådrum. Særligt omkring vaske, ved brusekabiner og badekar, bør man løbende tage en status på fugernes stand. Med årene bliver både hårde mørtelfuger og elastiske silikonefuger slidte, hvilket vil vise sig i ujævne eller flossede overflader.
 • I ældre bygninger kan gulvet være opbygget på en trækonstruktion, og her er det særligt vigtigt at udbedre fugeskader hurtigt. Der skal kun minimal vandnedsivning til at danne grobund for svamp og råd, som nedbryder træværket.

*Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…