Indlæser

4 dyre skader på ejendommen, du kan forebygge

Det kan blive en bekostelig affære at reparere skader på bygningen. Her får du 4 tips til en skarp vedligeholdelsesplan. Så kan du være på forkant med de typiske skader på beboelsesejendomme, og dermed spare tid, bøvl og dyre udgifter på den lange bane. 

Det er både økonomisk fordelagtigt og ikke mindst tidsbesparende at forebygge skader på ejendommen frem for først at udbedre dem, når skaden er sket. Med disse 4 tips bliver du klogere på, hvordan du kommer typiske og bekostelige skader i forkøbet.

Løbende ejendomsvedligeholdelse

1. Tjek ejendommens klimaskærm

Klimaskærmens primære funktion er at beskytte ejendommen mod vind og vejr, og der kan være rigtig mange penge at spare ved at vedligeholde den løbende – og rigtigt. Dels fordi følgeskaderne af selv små skader, der ikke bliver udbedret i tide, kan være en bekostelig affære, men også fordi der er mange penge at spare på varmeregningen ved at isolere ejendommens klimaskærm korrekt.  Når du tjekker klimaskærmen, bør du især have fokus på: 

Optimal isolering

 • En velisoleret klimaskærm giver et bedre indeklima og en lavere varmeregning, og det kan altså på mange parametre betale sig at kigge på forskellige muligheder for efterisolering af bygningen. For at være sikker på, at man både efterisolerer de rigtige steder, men også på den rigtige måde, kan det være en idé at tage en energivejleder med på råd. 

Taget

 • Taget er bygningens femte facade og den mest udsatte af slagsen. Løbende vedligehold af taget er nødvendigt for at bevare en slidstærk overflade, der er modstandsdygtig overfor det omskiftelige danske vejr. Selvom taget er af nyere dato, skal du stadig efterse og vedligeholde det løbende, så du undgår bekostelige skader på sigt.
 • Du kan med fordel gøre det til en fast rutine ved minimum forår og efterår at gennemgå selve taget for revner, ujævnheder eller andre skader.
 • I samme ombæring, bør du rense tagrender og nedløb for blade og andet nedfald, så de ikke stopper til.
 • Det samme gælder udendørs afløbsriste. Vær særligt opmærksom på afløbsriste i kælderskakte, da de bliver fyldt med både sand og jord og stopper til. 
 • Du skal som minimum lave en grundig gennemgang af taget, inden frosten sætter ind.

Kælderen

 • For at undgå vand i kældre er det en god idé at holde et vågent øje med vandlåse og gulvafløb. Sørg for at rengøre dem med jævne mellemrum, da tilstopning er en simpel problematik, der desværre kan have dyre følgeskader i form af vand i kælderrummet.
 • Hvis ejendommen ligger i et område med risiko for at tage vand ind, bør du sørge for, at kælderarealets overflader er hærdede til at kunne tåle både fugt og vand. Det kan både være ved at påføre en fugtafvisende membran i form af maling, der er specifikt egnet til formålet, men det kan også være ved at lægge keramiske fliser eller klinker, der kan tåle fugt.
 • På et mere lavpraktisk plan er det altid en god idé at henvise beboere til at bevare ejendele med stor affektionsværdi andre steder end i et kælderrum.

2. Få styr på indendørs installationer

For at undgå vandskader er det en fordel at systematisk tjekke vandinstallationerne. Første tjek bør ske i forårsmånederne, hvor eventuelle frostskader i vinterperioden vil komme til syne. Igen er det en god idé at gå installationerne igennem igen senest i november med henblik på at eliminere småskader, der i frostgrader kan udvikle sig til mere omkostningsfulde skader.

Desværre er det ikke altid, at ejendommens installationer er synlige, hvilket gør det nærmest umuligt at opdage skaden, før eventuelle følgeskader viser sig. Når der bliver renoveret, er det derfor vigtigt, det bliver gjort ud fra gældende vejledninger i bygningsreglementet. Det er en særlig god idé at få en installationsskakt med inspektionslem, når der er tale om lodrette rør. På den måde kan du følge rørenes tilstand og løbende udbedre mindre skader.

Du kan montere vandalarm på ejendommens vandanlæg for at holde øje med, om der er utætheder. Den måler gennemstrømningen af vand i 48 timer ad gangen, og hvis der er utætte rør, vil den vise en konstant gennemstrømning og udsende et akustisk alarmsignal. 

Radiatorernes ventiler kan du også med fordel efterse. Bygningsreglementet stiller ikke direkte krav til radiatorventiler, men kræver, at nye installationer udføres, så man undgår unødvendigt energiforbrug. Er ventilen manuel og af ældre dato, kan man med fordel skifte til en termostatstyret udgave og spare 7% af forbruget på rumopvarmning.  Varianter med elektronisk automatik kan ydermere give en besparelse på op til 22% af det normale forbrug.* 

3. Hold ubudne gæster væk

For at undgå indbrud i bygningen er det bedst, at du fra start har sikret alle indgange til ejendommen med en lås - og gerne to. Hvis låsen har 10-15 år på bagen, bør den blive skiftet ud. Vinduerne skal også sikres med lås og hasp, og det samme gælder eventuelle altandøre. 

Derudover er en passende belysning på de udendørs arealer med til at skabe tryghed for beboerne, når mørket sænker sig. Lysstyrken- og mængden bør dog være tilpasset bygningens omgivelser, så den ikke generer andre beboere, og kan med fordel være installeret med automatisk lystænding eller et skumringsrelæ, der tilpasser belysningen til årstiden.

Det afhænger af området og dets størrelse, når du skal beslutte, hvilken type lys du skal bruge. En LED-løsning er dog både miljøvenlig, billig i drift og kræver minimal vedligeholdelse.

Tjek for fugtskader

4. Få bugt med fugten

Kilderne til netop problemer med fugt er mange, og både tag og kælder er zoner, man bør have et særligt fokus på, når det kommer til fugtskader: Et utæt tag kan forårsage siveskader i hele ejendommen, imens kælderen ofte vil være omgivet af jord og dermed i et konstant fugtigt miljø, der stiller høje krav til både fugtsikring, ventilation og varmeregulering.

Taget

 • Revner eller utætheder i taget forårsager fugtskader i hele ejendommen, men også utætte vand- og varmerør, vinduer, tagrender eller nedløbsrør og manglende ventilation kan være grobund for problemer med fugt.
 • I forbindelse med de løbende gennemgange af tagets stand, er det vigtigt at have særligt fokus på gennembrydninger i tagbelægningen. Kanter omkring antenner, ventilation, skorstene eller andre fremmedlegemer er særligt udsatte, men også inddækninger ved både ovenlysvinduer, kviste og døre til tagterrasser er oplagte kilder til fugtskader.
 • Der er altid en forøget risiko for skader i forbindelse med eftermontering af fremmedlegemer på taget, og derfor kan det også være en god idé at have en fagperson med på råd, når taget skal efterses. Typiske fugtskader på taget kan ses i form af fugtskjolder ved afsluttende kanter og inddækninger omkring kviste, tagterrasse, skotrender, tagfod mv. 

Kælder

 • På grund af den fysiske placering under jordens overflade, er fugtskader i kælderrum en klassisk problemstilling. Kældre er særligt udsatte for udbrud af skimmelsvamp, og her er den bedste forebyggelse god ventilation året rundt – også om vinteren.
 • I vintermånederne må vægge ikke blive for kolde, da det giver gode forhold for netop svampevækst, og det er godt givet ud at have lidt varme i alle ejendommens rum.
 • Hvis anvendelsen af en ellers tør kælder ændrer sig til noget, der afgiver mere fugt, er det vigtigt at tilpasse behovet for ventilation og varme til det nye formål. 

Altaner

 • Der bliver i disse år eftermonteret mange nye altaner, som typisk er monteret med stålbjælker gennem bygningens ydermur og ind i selve bjælkekonstruktionen. Vær opmærksom på, at også her kan opstå fugtskader, der typisk vil vise sig i form af skjolder og afskalning på murværket omkring stålbjælken. 
 • En god idé er at tage billeder og notere dato, hvis du kan se, at en skade muligvis er under opsejling. På den måde kan du følge en eventuel udvikling og vurdere, om der skal sættes ind.

Vådrumssikring

 • En anden skade, som er let at udbedre, men som kan forårsage bekostelige følgeskader, er defekte fuger i ejendommens vådrum. Særligt omkring vaske, ved brusekabiner og badekar, bør man løbende tage en status på fugernes stand. Med årene bliver både hårde mørtelfuger og elastiske silikonefuger slidte, hvilket vil vise sig i ujævne eller flossede overflader.
 • I ældre bygninger kan gulvet være opbygget på en trækonstruktion, og her er det særligt vigtigt at udbedre fugeskader hurtigt. Der skal kun minimal vandnedsivning til at danne grobund for svamp og råd, som nedbryder træværket.

*Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger