Indlæser

Guide til professionel vedligeholdelse af kælder

Som ansvarlig for ejendommens drift og vedligehold er det blandt andet din opgave at bekæmpe fugt og holde kælderen tør. Her er velfungerende og tilstrækkelig ventilation et vigtigt redskab. 

Kældervæg ramt af fugt

Et højt fugtniveau i ejendommens kældre øger risikoen for skader på både bygningen og opbevarede genstande, og det kan være en hård kamp at holde kældrene tørre. Heldigvis kan risikoen for fugtskader minimeres ved at sikre tilstrækkelig ventilation i alle kælderrum. 

Forebyg kostbare skader med løbende tjek

Det første skridt på vejen til en tør og brugbar kælder er at bruge et kombineret termo- og hygrometer til at holde styr på kælderluftens temperatur og relative luftfugtighed. Luftfugtigheden skal helst ligge på omkring 60%, og stiger den op over 75%, er der risiko for skimmelsvamp.* 

Derudover bør du løbende holde øjnene åbne og næseborene skarpe efter disse tegn på fugt:

  • Kælderen lugter surt og fugtigt
  • Der er fugtskjolder på vægge og gulv
  • Inder- og ydervæggene er fugtige
  • Der er revner eller afskallinger på murede vægge

Kan du genkende ét eller flere kendetegn, tyder det på, at der er fugtproblemer. 

Naturlig eller mekanisk ventilation

Hvis luftfugtigheden skal holdes nede, skal luften hyppigt udskiftes. Det kan i mange tilfælde klares med naturlig udluftning via ventilationsriste i ydervæggen. Her skal der være et naturligt aftræk på 200 cm2 til fjernelse af indeluft og en udeluftventil på mindst 30 cm2.** Er kælderen generelt tør og veltempereret året rundt, kan det være tilstrækkeligt med en friskluftventil i vinduerne.

I nogle kælderrum kan det være nødvendigt at montere mekanisk, fugtstyret udsugning. Det kan for eksempel være tilfældet i vaskerum, tørrerum og hvis der er badefaciliteter i kælderen. Her skal den mekaniske udsugning være på mindst 10 l/s. Mekanisk udsugning børe være med varmegenvinding (Genvex), der udnytter varmen fra den udsugede luft til at opvarme den luft, der suges ind udefra. 

Find alt til fugtbekæmpelse i BAUHAUS

Pas på kondens i sommervarmen

Uanset ventilationstype, så skal du være særligt opmærksom i de varme sommermåneder, når lufttemperaturen udendørs er højere end i kælderen. Her skal du sørge for at lukke for ventilationen, så varm og fugtig luft udefra ikke trækkes ned og danner kondens på de kølige kældermure. Sommerkondens kan forebygges ved at opvarme kælderen.

Find det på webshoppen

 *Kilde: kaelderguiden.dk

**Kilde: Bygningsreglementet