Luk

Sonax Aktivshampoo Xtreme 500ml

Xtreme Aktivshampoo er et superkoncentrat med en sammensætning, som hurtigt og effektivt fjerne snavs.

Væsken er særlig velegnet til lakerede overflader, metal, glas, cabriolet tekstilkalcher, gummi, fliser og porcelæn m.m.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml.

Faremærkning: H315 Forårsager hudirritation.H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

 

Mere information
Varenummer 2512010A
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax Aktivshampoo Xtreme 500ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.