Luk

Exo citrusrengøring allround Exo 75 500 ml

Allround citrusrengøring til fjernelse af fastsiddende tilsmudsninger af tjærepletter, kulstøv, fedt og olie på alle overflader, herunder også kunststof og metaller.

Produktet opløser blæk, tusch, graffiti og limrester og giver effektiv rengøring af plastdøre og -vindueskarme. Er desuden anvendelig til rengøring af alufælge.

Uskadeligt over for ulakerede overflader, eksempelvis ædelstål, messing og aluminium.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Sprøjteafstand: 20-30 cm

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510071A
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo citrusrengøring allround Exo 75 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.