Indlæser

Herunder kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende trailer udlejning i BAUHAUS. 
Læs de generelle betingelser for leje af trailer og varevogn.

Du kan leje en trailer eller en varevogn her.

FAQ - Spørgsmål og svar til udlejningsservice i BAUHAUS

+ Generelle betingelser for lån af en trailer og varevogn fra BAUHAUS

+ Hvordan reserverer jeg en trailer hos BAUHAUS?

Du kan reservere vores trailere via hjemmesiden eller du kan reservere traileren direkte ved vores trailer booking standere placeret i vores byggemarkeder.

+ Hvor store er trailerne hos BAUHAUS?

Trailer type Vægt kg Last kg Bredde cm* Højde cm* Ladsider cm Længde cm*
Flyttetrailer / lukket trailer 1000 538 153 150   260
Åben trailer / boogie trailer - 2 aksler 1000 690 143   35 258
Åben trailer / enkelt aksel 750 490 143   35 258
Åben trailer / gitter 750 510 128   26+80 cm gitter 258

*Indvendige mål Alle vores trailere har surringskroge monteret i siderne og har påløbsbremser.

+ Hvor meget skal jeg betale i depositum?

Du betaler et depositum på kr. 1.000 – som reserveres på din konto. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skader eller tyveri af den lånte trailer, bøder, manglende afhentning eller aflevering, rengøring eller eventuel leje. BAUHAUS trækker kun penge fra dit depositum, såfremt én eller flere af disse forhold gør sig gældende. Der kan gå op til 30 dage, uanset korttype, før din egen bank slipper dit depositum. Derfor har BAUHAUS ikke trukket dit depositum og kan ikke frigive det. Vi trækker kun det beløb, du eventuelt skal betale. Resten holder din bank tilbage.

+ Hvad nu hvis den reserverede BAUHAUS trailer ikke afhentes?

Hvis du bliver forhindret i at afhente den reserverede BAUHAUS trailer, kan du afmelde din reservation indtil én time før afhentningstidspunktet, og du bliver da kun trukket kr. 25,- i reservationsgebyr. Afbestilling skal ske via selvbetjening www.BAUHAUS.dk. Afhentes den reserverede BAUHAUS trailer ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der trækkes kr. 199,- i udeblivelsesgebyr fra dit depositum.

+ Hvordan får jeg en trailer udleveret?

Du får udleveret din trailer i kundeservice i det varehus, du har reserveret hos. Personalet vil hjælpe dig på vej og udlevere traileren til dig. Ved udleveringen skal du fremvise dit kørekort for at sikre, at det passer med lejekontrakten.

+ Skal jeg kontrollere BAUHAUS traileren?

Låneren skal ved modtagelsen af BAUHAUS traileren kontrollere at traileren er i orden, herunder særligt at traileren er rengjort, driftsklar og fri for mangler. Eventuelle mangler skal straks meddeles BAUHAUS.

+ Kan jeg forlænge lejen af min BAUHAUS trailer?

Låneaftalen kan kun forlænges ved ny skriftlig aftale.

+ Aflevering / returnering af BAUHAUS traileren?

Din BAUHAUS trailer skal tilbageleveres i rengjort stand senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt dog inden for afhentningsstedets åbningstid. Efterlades traileren på BAUHAUS parkeringsplads uden for varehusets åbningstid, er BAUHAUS berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum. Afleveres traileren ikke til det aftalte tidspunkt opkræves et gebyr på kr. 500 for hver påbegyndt time. Afleverer du ikke din lejede BAUHAUS trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr på kr. 500 som fratrækkes dit depositum. Traileren skal altid afleveres samme sted som den er udleveret.

+ Hvem må køre med traileren?

BAUHAUS traileren må kun føres af låneren og må alene benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for låneres egen risiko og BAUHAUS forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed.

+ Er BAUHAUS traileren forsikret?

BAUHAUS trailere er forsikrede via BAUHAUS. For skader gælder en selvrisiko på 2.500 kr. og BAUHAUS har ret til at tilbageholde hele eller dele af det indbetalte depositum til dækning heraf. Dette gælder dog ikke såfremt låner har betalt selvrisikodækning. Såfremt skaden eller tabet udgør et større beløb end depositummet, skal lejer betale yderligere 1.500 kr. svarende til den totale selvrisiko på 2.500 kr. Opgøres skaden eller tabet til et mindre beløb end selvrisikoen, udbetales differencen til låner, når en endelig opgørelse er udarbejdet af BAUHAUS. Såfremt forsikringen træder i kraft kan låner ikke opkræves yderligere betaling ud over selvrisikoen. BAUHAUS er ikke ansvarlig for skader forvoldt på personer eller gods opstået i forbindelse med det lånte, herunder skader på låners bil. BAUHAUS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt af traileren. BAUHAUS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos låner eller tredjemand. Traileren har ingen lås, så hvis du vil låse din last inde, er det en god idé selv at medbringe en hængelås /kædelås.

+ Hvad gør jeg, hvis jeg kører galt eller punkterer med BAUHAUS traileren?

Sørg for, så vidt som muligt, at trække traileren ind til siden, så den ikke står i vejen for øvrige trafikanter. Kontakt straks det BAUHAUS byggemarked, hvor du har lejet traileren. Vær obs på at selvom traileren er forsikret, har du stadig ansvaret for skader der er opstået ved misligholdelse og uagtsom handling som eks. at man ved kørsel har glemt at hæve næsehjulet.

+ Hvilket stik skal min bil have, for at kunne køre med en BAUHAUS trailer?

BAUHAUS traileren leveres standard med 13 polet stik. Der udleveres et løst spiralkabel med 13 pol stik i begge ender. Er du tvivl om hvordan du sætter det 13 polet stik I bil/ trailer, så sidder der en monteringsvejledning fremme på traileren.

+ Parkeringsbøde?

Får du en parkeringsbøde grundet ulovlig parkering af den BAUHAUS trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden inden fristen udløber, modtager du en faktura fra BAUHAUS på bødens beløb plus rykkergebyr.

+ Hvad må jeg fragte i en BAUHAUS trailer?

Du må transportere alt hvad der er lovligt at køre med, og som ikke efterlader synlige mærker og spor i traileren. Dog må BAUHAUS traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr. Husk at altid at fastspænde det som skal transporteres i BAUHAUS traileren.

+ Hvordan skal lasten placeres i BAUHAUS traileren?

Last skal placeres så jævnt som muligt på traileren. Tungt gods skal bedst muligt placeres over hjulaksler. Husk at altid at fastspænde det, som skal transporteres i BAUHAUS traileren.

+ Hvad er risiko ved overlast?

Der må ikke lastes mere på BAUHAUS traileren end der opgivet på vægttavlerne. Vægttavlerne sidder synlig på traileren. Tænk dig om, når du laster f.eks. sand og grus og andet tungt materiale, således du ikke får læsset for meget på traileren. Kørsel med overvægt øger risikoen for at traileren kan begynde at slingre.

+ Hvad betyder kugletryk på krogen på bilen?

Når du sætter traileren på din bil, skal vægten på kuglekoblingen, det vil sige den vægt som traileren trykker med på krogen på din bil være på 50-80 kg. Kugletrykket kan variere fra bil til bil, men må aldrig ovestige 100 kg. For meget eller for lidt kugletryk øger risikoen for at traileren kan begynde at slingre.

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.