Luk

Exo glasskum Exo 99 500 ml

Glasskum anvendes til udendørs og indendørs rengøring af alle glatte overflader og glasoverflader.

Skummen fjerner effektivt nikotin, olie, fedt, insektsnavs og organiske rester og efterlader ingen striber på glasset.

Glasskummen gør det muligt på én gang at rengøre, pleje og beskytte og reducerer desuden slitagen på viskerblade.

Angriber ikke kunststof og gummi.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510043A
Produkttype Glasrens
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo glasskum Exo 99 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.