Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo imprægnering Exo 94 500 ml

119,95 kr.

Imprægnering til pleje af bilinteriør. Kan også anvendes til blandt andet sejl, markiser, telte, tæpper, jakker, fodtøj og parasoller og andre...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktbeskrivelse

Imprægnering til pleje af bilinteriør. Kan også anvendes til blandt andet sejl, markiser, telte, tæpper, jakker, fodtøj og parasoller og andre overflader i tekstil og ruskind.

Produktet giver en langvarig vandafvisende beskyttelse, men efterlader overfladen åndbar.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

  • Sprøjteafstand: 25 cm

  • Tørretid: ca. 30 minutter

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo imprægnering Exo 94 500 ml
Artikelnummer 1045344
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556815608
Nettovægt, kg. 0.500
Varemærke Exo
Produkttype Kabinepleje

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…