Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo kædebeskyttelse Exo 21 500 ml

119,95 kr.

Kædebeskyttelse til smøring af motorcykelkæder med høj omdrejningshastighed. Produktet er en fuldsyntetisk, farveløs specialfedt, der har en e...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktbeskrivelse

Kædebeskyttelse til smøring af motorcykelkæder med høj omdrejningshastighed. Produktet er en fuldsyntetisk, farveløs specialfedt, der har en ekstra høj smørekapacitet og gode penetreringsegenskaber såvel som høj vedhæftningsevne og slyngfasthed. Giver optimal korrosions- og slitagebeskyttelse

Smøreeffekten er særdeles god selv ved høje belastninger, og beskyttelsesmidlet beskytter både mod stænkvand, varme og kulde. Velegnet til både Z-, X- og O-ringskæder.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 ° til +200 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 2800 N (ca. 280 kg)
  • Farve: gennemsigtig

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra var.e, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo kædebeskyttelse Exo 21 500 ml
Artikelnummer 1045147
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556814601
Nettovægt, kg. 0.500
Varemærke Exo
Produkttype Motorpleje

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…