Luk

Exo kædebeskyttelse Exo 21 500 ml

Kædebeskyttelse til smøring af motorcykelkæder med høj omdrejningshastighed. Produktet er en fuldsyntetisk, farveløs specialfedt, der har en ekstra høj smørekapacitet og gode penetreringsegenskaber såvel som høj vedhæftningsevne og slyngfasthed. Giver optimal korrosions- og slitagebeskyttelse

Smøreeffekten er særdeles god selv ved høje belastninger, og beskyttelsesmidlet beskytter både mod stænkvand, varme og kulde. Velegnet til både Z-, X- og O-ringskæder.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 ° til +200 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 2800 N (ca. 280 kg)
  • Farve: gennemsigtig

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra var.e, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray.P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510068A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo kædebeskyttelse Exo 21 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.