Luk

Exo labelfjerner Exo 77 500 ml

Labelfjerner anvendes til fjernelse af blandt andet limrester, harpiks og tusch på ikke-sugende overflader.

Labelfjerneren kan anvendes på glas, metal, lakerede overflade, krom og kunststof.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

Bemærk: Det anbefales at forforsøge på lakerede overflader eller kunststof, inden produktet anvendes på den ønskede overflade.

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510549A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo labelfjerner Exo 77 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.