Luk

Exo luftfrisker 91 Citrus

Denne luftfrisker fra Exo fjerner enhver dårlig lugt og efterlader bilen med en frisk citrus duft.

Omryst dåsen før brug og tryk kortvarigt 1-2 gange på dysen. Hvis brug i bilen, anbefales det at påføre midlet på gulvmåtterne, og derefter sørge for god ventilation.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Behandlingstemperatur: 5-30° C

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510558A
Produkttype Dufte- & lugtfjernere
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo luftfrisker 91 Citrus
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.