Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Exo tjærefjerner Exo 89 500 ml

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Tjærefjerner til fjernelse og opløsning af tjære, harpiks, asfaslt, olie og fedt på krom, glas, kunststof og lak. Også velegnet til fjernelse af stænk fra undervognsbeskyttelse og lignende fastsiddende snavs.

Produktet er nemt at anvende og sprayes direkte på med en virketid på 2-10 minutter. Lakoverflader bør efterbehandles med politur eller voks.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

Bemærk: Må ikke komme i kloakafløb eller i jorden!

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Varenummer 2510096A
EAN 5711556815400
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Exo

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.