December 2022

Lejebetingelser trailer

1.      Som lejer skal du angive dit gyldige kørekortnummer ved booking af traileren.

2.      Lejeren skal ved modtagelsen af BAUHAUS traileren kontrollere at traileren er i orden, herunder særligt at traileren er rengjort, driftsklar og fri for mangler. Eventuelle mangler skal straks meddeles BAUHAUS.

3.      Booker du via din smartphone, tablet eller via vores app Bauhaus Trailer, så betaler du 25 kr. i onlinegebyr. Men det er gratis, når du booker ved vores PC-stander i varehuset. Ved afbestilling bliver online-gebyret ikke refunderet.

4.      Hvis du bliver forhindret i at afhente den reserverede BAUHAUS trailer, kan du afmelde din reservation indtil én time før afhentningstidspunktet, og du bliver da kun trukket for onlinegebyret. Afbestilling skal ske via selvbetjening.

5.      Afhentes den reserverede BAUHAUS trailer ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og BAUHAUS kan kræve 199 kr. i udeblivelsesgebyr.

6.      Aflevering

Din BAUHAUS trailer skal tilbageleveres ved tilhørende stander i BAUHAUS og skal være i rengjort stand senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt dog inden for afhentningsstedets åbningstid.

Traileren må ikke returneres uden for BAUHAUS åbningstid. Afleveres traileren ikke til det aftalte tidspunkt opkræves et gebyr på 199 kr. for hver påbegyndt time.

Afleverer du ikke din lejede BAUHAUS trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr på 500 kr.

Mangler bluetooth låsen ved returnering af trailer, da ser BAUHAUS sig nødsaget til at fakturere dig for omkostningen.

7.      Bestemmelser og anvendelse af trailer

BAUHAUS traileren må kun føres af lejeren og må alene benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for ejers egen risiko og BAUHAUS forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed.

BAUHAUS traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr.

Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af den BAUHAUS trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura fra BAUHAUS på bødens beløb plus rykkergebyr.

BAUHAUS er ikke ansvarlig for skader forvoldt på personer eller gods opstået i forbindelse med det lånte, herunder skader på lejers bil. BAUHAUS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt af traileren. BAUHAUS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos lejer eller tredjemand.

Lejeren erklærer sig indforstået med, at BAUHAUS i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af traileren på grundlag af denne kontrakt kan sætte sig i besiddelse af traileren ved gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse for lejeres regning.

8.      Forsikring og selvrisiko

BAUHAUS trailere er forsikrede via BAUHAUS. For skader gælder en selvrisiko på 2.500 kr.

Dette gælder dog ikke såfremt lejer har betalt selvrisikodækning.

Forsikring gælder ikke ved skader forvoldt på traileren eller trailerens udstyr ved lejerens forsætlige eller uagtsomme handling. Såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, kan BAUHAUS opkræve det fulde beløb af lejer til dækning af skaden.

Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er BAUHAUS uvedkommende.

Ved tyveri af BAUHAUS traileren gælder en selvrisiko på 2.500 kr. Skyldes tyveriet lejers forsætlige eller uagtsomme adfærd, dækker forsikringen ikke og BAUHAUS kan rejse krav mod lejer for tab forbundet med tyveriet.

Lejebetingelser trailer

 1. Låneren skal fremvise gyldigt billede-id ved afhentning af tralieren.
 2. Låneren skal ved modtagelsen af BAUHAUS traileren kontrollerer at traileren er i orden, herunder særligt at traileren er rengjort, driftsklar og fri for mangler. Eventuelle mangler skal straks meddeles BAUHAUS.

 3. Du betaler et depositum på kr. 1.000, som reserveres på din konto. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skader eller tyveri af den lånte trailer, bøder, manglende afhentning eller aflevering, rengøring eller eventuel leje. 
  Der kan gå op til 30 dage, uanset korttype, før din bank slipper dit depositum. Derfor har BAUHAUS ikke trukket dit depositum og kan ikke frigive det. Vi trækker kun det beløb, du eventuelt skal betale. Resten holder din bank tilbage.

 4. Hvis du bliver forhindret i at afhente den reserverede BAUHAUS trailer, kan du afmelde din reservation indtil én time før afhentningstidspunktet, og du bliver da kun trukket 25 kr. i reservationsgebyr. Afbestilling skal ske via selvbetjening www.bauhaus.dk.
  Bemærk ved afmelding af Reservationen vil dit depositum stadig være reserveret og frigives af din bank i løbet af 30 dage. (se beskrivelse under pkt.2)
 5. Afhentes den reserverede BAUHAUS trailer ikke senest én time efter den reserverede tid, kan reservationen blive annulleret og der trækkes 199 kr. i udeblivelsesgebyr fra dit depositum.

 6. Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af den BAUHAUS trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura fra BAUHAUS på bødens beløb plus rykkergebyr.

 7. Din BAUHAUS trailer skal tilbageleveres i rengjort stand senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt dog inden for afhentningsstedets åbningstid.

  Efterlades traileren på BAUHAUS parkeringsplads uden for varehusets åbningstid, er BAUHAUS berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum.

  Afleveres traileren ikke til det aftalte tidspunkt opkræves et gebyr på 199 kr. for hver påbegyndt time.

  Afleverer du ikke din lejede BAUHAUS trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr på 500 kr. som fratrækkes dit depositum.

 8. BAUHAUS traileren må kun føres af låneren og må alene benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for låneres egen risiko og BAUHAUS forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed.

  BAUHAUS traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr.

  BAUHAUS er ikke ansvarlig for skader forvoldt på personer eller gods opstået i forbindelse med det lånte, herunder skader på låners bil. BAUHAUS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt af traileren. BAUHAUS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos låner eller tredjemand.

 9. Eventuelle gebyrer BAUHAUS opkræver hos låner modregnes i det indbetalte depositum.

 10. Låneren erklærer sig indforstået med, at BAUHAUS i tilfælde af låneres svigtende tilbagelevering af traileren på grundlag af denne kontrakt kan sætte sig i besiddelse af traileren ved gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse for låneres regning.

 11. Låneaftalen kan kun forlænges ved ny skriftlig aftale.

 12. BAUHAUS trailere er forsikrede via BAUHAUS. For skader gælder en selvrisiko på 2.500 kr. og BAUHAUS har ret til at tilbageholde hele eller dele af det indbetalte depositum til dækning heraf. Dette gælder dog ikke såfremt låner har betalt selvrisikodækning.
  Såfremt skaden eller tabet udgør et større beløb end depositummet, skal lejer betale yderligere 1.500 kr. svarende til den totale selvrisiko på 2.500 kr. Opgøres skaden eller tabet til et mindre beløb end selvrisikoen, udbetales differencen til låner, når en endelig opgørelse er udarbejdet af BAUHAUS. Såfremt forsikringen træder i kraft kan låner ikke opkræves yderligere betaling ud over selvrisikoen.

 13. Forsikring gælder ikke ved skader forvoldt på traileren inklusiv trailerens udstyr ved lånerenes forsætlige eller uagtsomme handling. Såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, kan BAUHAUS opkræve det fulde beløb af låner til dækning af skaden.

 14. Eventuelle udgifter for låner på grund af uheld er BAUHAUS uvedkommende.

 15. Ved tyveri af BAUHAUS traileren gælder en selvrisiko på 2.500 kr. BAUHAUS er berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum samt opkræve yderligere 1.500 kr. svarende til den totale selvrisiko på 2.500 kr. Skyldes tyveriet låners forsætlige eller uagtsomme adfærd, dækker forsikringen ikke og BAUHAUS kan rejse krav mod låner for tab forbundet med tyveriet.

FAQ til Book en trailer via appen

Hvordan downloader jeg BAUHAUS Book Swipe Go APP?

Appen kan let downloades. Det eneste, du skal gøre, er, at åbne dit smartphone-kamera og sætte kameraet mod QR-koden på traileren. Klik derefter på weblinket, der vises i kameravinduet, og du vil blive guidet hen, hvor du kan downloade appen til din smartphone.

Du finder også instruktionerne på alle vores trailere. Har du modtaget en bekræftelse på reservationen, vil instruktionerne til at downloade appen også være medsendt.

Du kan selvfølgelig også finde BAUHAUS Book Swipe Go i App Store elle i Google Play – eller på BAUHAUS.dk

Hvordan bruger jeg QR koden på trailerne?

På fronten af vores trailere sidder en QR kode sammen med en simpel brugerguide.

Tænd dit mobilkamera og hold kameraet foran QR koden.

Du kommer direkte ind på App Store eller Google Play, hvor du kan downloade appen.

Hvordan fungerer BAUHAUS Book Swipe Go appen?

I appen opretter du en konto, der gør det nemt at booke og bruge trailere fra BAUHAUS i fremtiden. Din konto er sikret med GDPR og din konto er verificeret af sikkerhed med en kode, som du modtager med en SMS.

SMS-koden kan kun sende til det mobilnummer, der er registreret på din konto.

Med BAUHAUS Book Swipe Go appen har du flere muligheder: Du kan booke en trailer, ændre din booking, kontrollere låsen på din trailer både ved afhentning og returnering, se dine aktuelle bookinger såvel som din historik samt modtage en kvittering for leje.

Hvorfor er min web-reservation er ikke synlig i min app BAUHAUS Book Swipe Go App?

I nogen tilfælde kan det være nødvendigt at importere en reservation, som er foretaget fra web-bookingen.

Tryk på ”import booking” i appen og følg instruktionerne.

Hvilket polet stik er traileren udstyret med?

Traileren er udstyret med både et 7-polet stik og et 13-polet stik

Kan jeg booke en varebil i appen BAUHAUS Book Swipe Go?

Du kan godt booke via appen, men du skal henvende dig i varehuset for at få udleveret nøglen til varebilen.

Hvorfor kan jeg ikke starte min reservation, for at hente min trailer?

Traileren kan du afhente i det byggevarehus, som du har booket ved bestilling. Først når du er på stedet kan du starte din reservation

Afhentnings og leveringssted er 75-100 meter inden for trailerparkeringscentret.

Husk at tjenester som Bluetooth og lokation skal være slået til på din smartphone. 

Hvis du stadig har problemer, så prøv at slå placeringstjenester til og fra – og genstarte appen.

Hvorfor kan jeg ikke returnere min trailer i BAUHAUS Book Swipe Go APP?

Traileren skal du afhente og returner i samme byggevarehus, for at du kan starte din reservation.

For at være i stand til at returnere din BAUHAUS trailer skal tjenester som Bluetooth og lokation være slået til.

Hvis du stadig har problemer, så prøv at slå placeringstjenester til og fra – og genstarte appen.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler nemt og sikkert via BAUHAUS Book Swipe Go appen. Følg anvisningerne på appen og du kan betale med kreditkort eller MobilePay.

Jeg har mistet låsen – hvad skal jeg gøre?

Hvis du har mistet låsen, så skal du kontakte BAUHAUS kundeservice.

En Bluetooth lås koster 1.399 kr.

Bemærk! Har du tilvalgt forsikring dækker denne ikke tab af løsdele.

Hvilke smartphone kan benytte appen BAUHAUS Book Swipe Go?

Iphone: fra version 5 og nyere.

Android: fra version 8 og nyere.

Hvad er reservationsgebyr?

Hvis du booker en trailer på stedet (inden for 70-100 m fra traileren) start, så er der ingen gebyr

Gebyr på 25 kr. bliver du opkrævet, når du reserverer traileren / varebilen med en senere afhentningstid.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har en smartphone?

Systemet er baseret på, at du har en smartphone, men låsen på traileren kan åbnes manuelt i dit BAUHAUS af vores personale i Kundeservice.

Hvilken version skal min smartphone være?

Appen passer til

IPhone 5 og nyere

Android 8 eller nyere

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…