Luk

Sonax glansshampoo 1L

Sonax glansshampoo skåner lakken grundet særlig milde tensider. Shampooen er fosfatfri og pH-neutral og opløser snavs uden at ødelægge voksbeskyttelsen.

Væsken er velegnet til rengøring af gummi, lak, vinyl, kunststof og glas.

Produktinformation:

  • Indhold: 1 liter

Faremærkning: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

 

Mere information
Varenummer 2512036A
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax glansshampoo 1L
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.