Luk

Sonax sprinkler koncentrat Xtreme 250 ml

Sonax sprinkler koncentrat har optimeret rengøringseffekt og fjerner hurtigt olie, sod, vejsnavs og insektrester fra ruden. Væsken er ikke skadelig for gummi, lak eller kunststofdele.

Der udskilles ikke kalk i dyser og beholder, da Xtreme Sprinkler Sommer.

Væsken skal blandes op med almindeligt vand fra hanen i forhold 1:100, som giver 25 liter færdigblanding.

Produktinformation:

  • Indhold: 250 ml.
  • Blandingsforhold: 1:100
  • Koncentrat indeholder et kalkbindingsaditiv


Faremærkning: H315 Forårsager hudirritation.H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale / regionale / nationale /internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2512065A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax sprinkler koncentrat Xtreme 250 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.