Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Starthjælp EXO 58

83,95 kr.

EXO 58 starthjælp er et nemt og hurtigtvirkende værktøj til startproblemer i forbrændingsmotoren.

Omryst blot starthjælpen og sprøjt den ...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Produktbeskrivelse

EXO 58 starthjælp er et nemt og hurtigtvirkende værktøj til startproblemer i forbrændingsmotoren.

Omryst blot starthjælpen og sprøjt den ind i luftfilterets luftindtag i flere sekunder - start herefter motoren.

Produktinformation:

  • Produktet er æterbaseret

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Starthjælp EXO 58
Artikelnummer 1217186
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556813857
Nettovægt, kg. 0.500
Produkttype Motorpleje

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto