Filter
Viser 21 produkter

Stikkontakter – du må selv skifte eksisterende stikkontakter

Stikkontakter er en af de ting, du gerne selv må skifte. Men du må ikke etablere nye stikkontakter selv eller trække ekstra ledninger i eksisterende trækrør, f.eks. hvis du vil etablere en to-polet korrespondance-afbryder. Læs her, hvordan du selv kan skifte dine stikkontakter på en sikker måde, og hvordan du nemt kan afgøre, om du selv må skifte en afbryder eller skal have fat i en autoriseret el-installatør.

Tidligere måtte du ikke selv arbejde på husets elinstallationer. Men for efterhånden nogle år siden blev el-lovgivningen herhjemme lempet, så du fik mulighed for, selv at kunne skifte f.eks. en eksisterende stikkontakt, sætte en anden lampe op og foretage andet elarbejde, der ikke krævede en ændring af husets elinstallationer.

Er det lige til at gå til, må du selv

Når du skal afgøre, om du selv må skifte en stikkontakt, kan du bruge tommelfingerreglen om, at hvis det er lige til at gå til, så må du selv. Det vil sige, at du må skifte en eksisterende stikkontakt eller anden 1-polet afbryder ud med en anden.

Men vil du flytte stikkontakten til en ny placering eller opsætte en ny stikkontakt på et sted, hvor der ikke er trukket ledninger til, skal du have fat i en autoriseret elinstallatør. For en flytning svarer til at etablere en ny stikkontakt. Så det må du ikke gøre selv.

Tilsvarende må du ikke trække nye kabler i de trækrør, der allerede er etableret til husets elinstallationer. Det er ellers tillokkende, hvis du vil oprette en to-polet korrespondance-afbryder. For her er der brug for en ekstra ledning mellem de to to-polede korrespondancekontakter. Så dem må du også kun udskifte, hvis ledningerne til korrespondancen allerede er trukket på forhånd.

Hvilke kontakter må du gerne skifte?

Så i praksis må du altså kun udskifte og ikke etablere nye kontakter. Eneste undtagelse er de tilfælde, hvor du vælger at erstatte en enkelt stikkontakt med en dobbelt stikkontakt. Den kan etableres ved at skrifte kontakttypen, og kræver derfor ikke, at der trækkes nye elinstallationer. Til gengæld er du begrænset til, kun at kunne tilslutte elektriske apparater, der ikke kræver jordforbindelse.

Du må også gerne erstatte en stikkontakt med afbryder med en stikkontakt uden afbryder. De anvendes tit i fodpaneler eller andre steder, hvor der normalt enten bliver tilsluttet et elektrisk apparat eller en lyskilde med egen afbryder. De er også praktiske, hvis du påtænker at tilslutte en stikdåse med afbryder.

Endelig må du også gerne opsætte en lysdæmper eller en kontakt med tidsstyring i stedet for en almindelig kroneafbryder. Skifter du til en lysdæmper, skal du dog være sikker på, at den lyskilde du skifter kontakten til, kan styres med en lysdæmper. Vil du f.eks. lysdæmpe indbygningsspots med 12 V halogen-pærer, kræver det, at transformatoren er forberedt til det. Det samme gælder LED-pærer i en almindelige 240 V lampe.

Hvordan skifter du kontakter og stikkontakter, så du undgår at få stød

Skal du udskifte en kontakt eller stikkontakt, skal du sikre dig, at strømmen er afbrudt først. Skal du udskifte en kontakt (kroneafbryder), tænder du først for den, så den lampe den styrer, er tændt. Skal du udskifte en stikkontakt, sætter du en lampe i kontakten, og tænder for den, så du kan se, at lampen lyser.

Derefter finder du måler- eller gruppetavlen i boligen, og slukker for den sikringsgruppe, som kontakten eller stikkontakten er tilsluttet. Først når lyset er slukket, kan du være sikker på, at du har valgt den rigtige sikringsgruppe. Fjern sikringen eller sæt en seddel på afbryderen, så andre ikke får tændt for sikringsgruppen igen ved et uheld.

Selv om lyset er slukket, kan der stadig godt være strøm i ledningerne til kontakt eller stikkontakt. Derfor bør du anskaffe dig en spændingstester (den finder du under Diverse håndværktøj). Så kan du teste, om der er strøm på ledningerne, før du begynder at røre ved dem.

Skru kontakten løs

Afmontér nu tangentkontakten på kontakt eller afbryder. Tangentkontakten kan lirkes forsigtigt af med en flad skruetrækker, hvorefter du får adgang til de to skruer, der holder kontakten fast. Skru nu kontakten løs i dåsen i eller på væggen.

Tag ledningerne ud

Det er vigtigt, at du ikke løsner ledningerne, før du har skruet kontakten løs. Brug ledningstesteren til at kontrollere, om der er strøm på ledningerne ved at stikke spidsen af ledningstesteren ind ved siden af en af ledningerne i kontakten.

Lyser ledningstesteren ikke, er der ikke strøm. Så kan du trygt fjerne ledningerne, uden at frygte for at du får stød.

Er det en moderne kontakt med klemmekontakter, løsner du ledningerne ved at trykke henholdsvis den røde og den sorte klemme ind og trække ledningen ud. Er det en ældre kontakt, skal ledningerne skrues løs i de klemmemuffer, der sidder bag på kontakten.

Læg mærke til hvilken farve ledning, der sidder hvor i mufferne på afbryderen, og montér ledningerne på samme måde i den nye kontakt. Notér eventuelt farverne og deres placering ned på et stykke papir.

Tilslut den nye kontakt

Tag nu den nye kontakt og start med at montere nullederen. Det er den blå ledning, hvis du har en nyere elinstallation i huset. Den skal sættes i nulklemmen på stikkontakten. Den er markeret med et N og på en kontakt med skrueløs klemme, vil klemmeknappen være sort.

Når nullederen sidder i hullet, slipper du klemmeknappen, og trækker forsigtigt i nullederen, for at se, om den sidder fast.

Tag nu faselederen, og sæt det i den anden muffe i kontakten. Muffen til faselederen er markeret med et P. På en moderne skrueløs kontakt er det muffen med den røde klemmeknap på. Tryk klemmeknappen, stik ledningen ind, slip klemmeknappen og tjek om ledningen sidder fast ved at trække i den.

Montér den nye kontakt

Skub nu den nye kontakt ind i dåsen i eller på væggen og skru den fast med skruerne i siden. Tryk derefter tangentknappen fast i afbryderen og tænd for strømmen igen.

Nu skulle den nye kontakt eller stikkontakt gerne virke efter hensigten. Ellers bør du afbryde strømmen igen på sikringsgruppen og kontakte en autoriseret elinstallatør.

Afbrydere

Viser 21 produkter
 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…