Luk

Exo fedtspray hvid Exo 29 500 ml

Fedtsprayen anvendes som universalt smøremiddel og korrosionsbeskyttelse af stærkt belastede dele.

Påføres eksempelvis på glideskinner, led, kuglelejer, hængsler, ruller, tandhjul og forbindelser og er også anvendeligt som smøring på svært tilgængelige steder på grund af den gode penetreringsevne. Giver også god smøreeffekt ved høje belastninger.

Produktet har desuden en høj vedhæftningsevne på lodrette flader og giver med sine gode fugtigheds- og vandbestandige egenskaber en effektiv oxiderings-, korrosions- og slitagebeskyttelser.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 °C til +250 °C
  • Fri for silikone og syre
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1400 N

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510060A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo fedtspray hvid Exo 29 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.