Luk

EXO grill-/ovnrens Grill & Oven Cleaner 1 L

Grill & Oven Cleaner fra EXO er et særdeles effektivt basisk rengøringsmiddel til både grill og ovne.

Produktinformation:

  • Indhold: 1 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P201: Indhent særlige anvisninger før brug. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt sæbe og vand. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern
evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge.
P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge.

Mere information
Varenummer 9000182A
Produkttype Grillrens
Varemærke Exo
Størrelse 1 l
Du anmelder:EXO grill-/ovnrens Grill & Oven Cleaner 1 L
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.