Ændrede åbningstider i weekenden: Lørdag 8-18. Søndag 10-20.

EXO grill-/ovnrens Grill & Oven Cleaner 1 L

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Grill & Oven Cleaner fra EXO er et særdeles effektivt basisk rengøringsmiddel til både grill og ovne.

Produktinformation:

  • Indhold: 1 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P201: Indhent særlige anvisninger før brug. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt sæbe og vand. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern
evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge.
P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge.

Varenummer 9000182A
EAN 5711556842000
Produkttype Grillrens
Varemærke Exo
Størrelse 1 l

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.