Luk

Exo læderpleje Exo 85 500 ml

Læderpleje med antistatisk virkning til pleje af glatlæder i alle farver. Plejeproduktet har imprægnerende virkning, der modvirker snavs og slitage og forhindrer udtørring og blegning af eksempelvis autosæder.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

  • Produktindhold: 5-15% nonioniske tensider, under 5% alifatiske kulbrinter

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510072A
Produkttype Kabinepleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo læderpleje Exo 85 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.