Luk

Exo multiolie Super Exo 43 500 ml

Multiolien er en universalolie, der anvendes til opløsning af rust og som samtidig giver beskyttelse, plejeeffekt og smørefedt.

Produktet frigør forbindelser, der gennem rust, oxidering, tilsmudsning eller forurening er svært bearbejdelige.

Olien forhindrer desuden funktionsudfald i maskiner og apparater og har en høj fugtighedsfortrængning og gode penetreringsegenskaber.

Oliens gode glide- og smøreegenskaber bibeholdes desuden ved høje belastninger, og produktet beskytter mod oxidering, mislyde og korrosion.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 °C til -180 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1900 N (ca. 190 kg)
  • Fri for silikone, syre og harpiks

Faremærkning:H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510049A
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo multiolie Super Exo 43 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.