Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo multiolie Super Exo 43 500 ml

121,95 kr.

Multiolien er en universalolie, der anvendes til opløsning af rust og som samtidig giver beskyttelse, plejeeffekt og smørefedt.

Produktet f...

Fuld produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Multiolien er en universalolie, der anvendes til opløsning af rust og som samtidig giver beskyttelse, plejeeffekt og smørefedt.

Produktet frigør forbindelser, der gennem rust, oxidering, tilsmudsning eller forurening er svært bearbejdelige.

Olien forhindrer desuden funktionsudfald i maskiner og apparater og har en høj fugtighedsfortrængning og gode penetreringsegenskaber.

Oliens gode glide- og smøreegenskaber bibeholdes desuden ved høje belastninger, og produktet beskytter mod oxidering, mislyde og korrosion.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 °C til -180 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1900 N (ca. 190 kg)
  • Fri for silikone, syre og harpiks

Faremærkning:H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo multiolie Super Exo 43 500 ml
Artikelnummer 1043089
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556812300
Nettovægt, kg. 0.500
Varemærke Exo
Produkttype Rustbeskyttelse

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…