Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Exo multiolie Super Exo 43 500 ml

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Multiolien er en universalolie, der anvendes til opløsning af rust og som samtidig giver beskyttelse, plejeeffekt og smørefedt.

Produktet frigør forbindelser, der gennem rust, oxidering, tilsmudsning eller forurening er svært bearbejdelige.

Olien forhindrer desuden funktionsudfald i maskiner og apparater og har en høj fugtighedsfortrængning og gode penetreringsegenskaber.

Oliens gode glide- og smøreegenskaber bibeholdes desuden ved høje belastninger, og produktet beskytter mod oxidering, mislyde og korrosion.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 °C til -180 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1900 N (ca. 190 kg)
  • Fri for silikone, syre og harpiks

Faremærkning:H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Varenummer 2510049A
EAN 5711556812300
Produkttype Rustbeskyttelse
Varemærke Exo

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.