Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo PTFE-spray Universal Exo 48 500 ml

140,95 kr.

Universal PTFE-spray der anvendes til smøring af ubevægelige og bevægelige dele, som er udsat for høje temperaturer og høje belastninger. Spra...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktbeskrivelse

Universal PTFE-spray der anvendes til smøring af ubevægelige og bevægelige dele, som er udsat for høje temperaturer og høje belastninger. Sprayen er kemisk bestandig og kan blandt andet påføres på bolte, låse, glideskinner, stolesæder og maskindele.

Vandfortrængningsevnen er god og korrosionsbeskyttelsen effektiv, og produktet reducerer slitage og rivning og har desuden optimale tørsmørings- og nødløbsegenskaber.

Sprayen giver desuden effektiv korrosionsbeskyttelse og har en god vandfortrængningsevne. Velegnet til smøring i alle typer atmosfærer, herunder også vakuum.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -30 ° til +250 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1600 N

Faremærkning:H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo PTFE-spray Universal Exo 48 500 ml
Artikelnummer 1043085
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556812607
Nettovægt, kg. 0.500
Varemærke Exo
Produkttype Motorpleje

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…