Luk

Exo PTFE-spray Universal Exo 48 500 ml

Universal PTFE-spray der anvendes til smøring af ubevægelige og bevægelige dele, som er udsat for høje temperaturer og høje belastninger. Sprayen er kemisk bestandig og kan blandt andet påføres på bolte, låse, glideskinner, stolesæder og maskindele.

Vandfortrængningsevnen er god og korrosionsbeskyttelsen effektiv, og produktet reducerer slitage og rivning og har desuden optimale tørsmørings- og nødløbsegenskaber.

Sprayen giver desuden effektiv korrosionsbeskyttelse og har en god vandfortrængningsevne. Velegnet til smøring i alle typer atmosfærer, herunder også vakuum.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -30 ° til +250 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1600 N

Faremærkning:H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510052A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo PTFE-spray Universal Exo 48 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.