Luk

EXO rengøringsmiddel Universal Cleaner 1 L

Universal Cleaner fra EXO er et effektivt klar-til-brug rengøringsmiddel, som kan bruges overalt i boligen og bilen. Det er ideelt til alle typer af hårde overflader samt tekstil og tæpper.

Det tørrer hurtigt og fjerner effektivt genstridige pletter såsom fedtpletter.

Produktinformation:

  • Indhold: 1 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt sæbe og vand. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge. P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge. 

Mere information
Varenummer 9000165A
Produkttype Universalrengøring
Varemærke Exo
Størrelse 1 l
Du anmelder:EXO rengøringsmiddel Universal Cleaner 1 L
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.