Luk

EXO rengøringsmiddel Universal Cleaner 5 L

Universal Cleaner fra EXO er et meget effektivt og koncentreret universalrengøringsmiddel med en dejlig duft af grape. Det er ideelt til fjernelse af genstridigt snavs, nikotin og blækrester.

Rengøringsmidlet efterlader hurtigt et flot resultat uden striber med en blank overflade.

Produktinformation:

  • Indhold: 5 l

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt sæbe og vand. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge. P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge.

 

Mere information
Varenummer 9000163A
Produkttype Universalrengøring
Varemærke Exo
Størrelse 5 l
Du anmelder:EXO rengøringsmiddel Universal Cleaner 5 L
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.