Luk

Exo rensemiddel elektronik Exo 63 500 ml

Rensemiddel der anvendes til rengøring af relæ, stik og elektriske komponenter og anlæg. Produktet fjerner skånsomt og effektivt størknet olie, snavs, harpiks og kontaktfedt og garanterer fuld strømføring og optimal kontakt og forhindrer krybestrøm.

Rensemidlet fordamper totalt.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml

Bemærk: Bør ikke anvendes på beviklinger, da harpiksen kan opløses!

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510050A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo rensemiddel elektronik Exo 63 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.