Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Exo rustløsner Exo 49 MoS2 500 ml

98,95 kr.

Rustløsner anvendes til opløsning af fastsiddende og tilrustede skrueforbindelser. Produktet eliminerer mislyde på grund af sine gode smøreege...

Fuld produktbeskrivelse

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktbeskrivelse

Rustløsner anvendes til opløsning af fastsiddende og tilrustede skrueforbindelser. Produktet eliminerer mislyde på grund af sine gode smøreegenskaber og beskytter mod slitage og korrosion og har gode smøreegenskaber ved høj belastning.

Rustløsneren har en god smøreevne i tørre atmosfærer samt en god penetreringsevne og indeholder ikke silikone.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -40 ° til +450 °C
  • VKA-værdi efter DIN 51350: 1200 N

Faremærkning: H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

More Information
Produktnavn Exo rustløsner Exo 49 MoS2 500 ml
Artikelnummer 1043287
Vægt, kg. 0.500000
EAN-nr 5711556811808
Nettovægt, kg. 0.500
Varemærke Exo
Produkttype Rustbeskyttelse

Lignende produkter

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…