Luk

Exo silikonefedtspray Exo 28 500 ml

Silikonespray, der anvendes til pleje og smøring af blandt andet rullelejer og hængsler. Fedtet er farveløs og syrefri og giver en god holdbarhed af elektriske forbindelser.

Produktet er fastbindende, vandresistent, har en god korrosionsbeskyttelse og fjerner mislyde.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +200 °C

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510553A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo silikonefedtspray Exo 28 500 ml
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.