Luk

Exo smørefedt PTFE Exo 27 500 ml

Smørefedt, der anvendes til smøring af bevægelige dele, som udsættes for høje belastninger, såsom remskiver.

Fedtet har fremragende penetreringsevne, en god smøreevne ved højt tryk, er holdbart overfor sprøjte- og saltvand samt kemikalier. PTFE-indholdet sørger for god tørsmørings- og nedløbsegenskaber.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Temperaturbestandighed: +30 °C/+250 °C 
  • Anvendelse: blandt andet remskiver, hængsler, glideskiver og tandhjul

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510551A
Produkttype Motorpleje
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo smørefedt PTFE Exo 27 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.