Luk

Exo zinkspray grå mat Exo 56 500 ml

Zinksprayen giver metaloverflader langtidsholdbar korrosionsbeskytetlse og er hurtigttørrende og overlakerbar. Produktet er meget velegnet efter punktsvejsning og giver galvanisk rustbeskyttelse.

Når overfladen er optørret, indeholder den 98% zink.

Produktinformation:

  • Indhold: 500 ml
  • Korrosionsbeskyttelse: over 1.140 h i salttågetest ifølge DIN EN ISO 9227
  • Temperaturbestandighed: til +600 °C
  • Tørretid: støvtør efter ca. 10 minutter og berøringstør efter ca. 20-30 minutter
  • Farve: mat grå

Faremærkning: H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2510045A
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Exo
Du anmelder:Exo zinkspray grå mat Exo 56 500 ml
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.