Luk

Sonax Diesel System Rens

Rensemiddel til dieselmotorer fra Sonax.

Midlet forebygger skadelige aflejringer i dieselsystemer som følge af korrosion og slitage, især på dysenåle og -åbninger.

Anti-oxiderings- og bakteriedræbende stoffer forstærker dieseloliens smørende effekt og folænger motorens levetid. Dieselindsprøjtningen bliver forbedret, hvilket fører til reduceret brændstofforbrug.

Midlet er særligt udviklet til Common Rail-dieselsystemer, men kan også bruges på øvirge dieselssystemer.

Rensemidlet anvendes således: Hele flaskens indhold hældes i brændstoftanken før fuld tankning.

Produktinformation:

  • Beregnet til: Common Rail-dieselsystem, men kan også bruges på andre dieselsystemer.

Faremærkning: H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning. P405 Opbevares under lås.P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Mere information
Varenummer 2511634A
Produkttype Motorolie
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax Diesel System Rens
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.