Luk

Sonax xtreme wash & seal

Her får du både en vask og lakforsegler i samme produkt. Dermed får du et effektivt og grundigt middel. Den giver dig en spejlblank og ren overflade samt en utrolig langtidsholdbar konservering. Dette beskytter din bil mod regn og snavs og andre miljøpåvirkninger.

Det er vigtigt, at du ikke bruger produktet i direkte sol eller på varm lak.

Produktinformation:

  • Blanding: 25 ml til 10 liter varmt vand

Faremærkning: H315 Forårsager hudirritation.H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

 

Mere information
Varenummer 2511588A
Produkttype Shampoo & vask
Varemærke Sonax
Du anmelder:Sonax xtreme wash & seal
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr.