Skriv en anmeldelse
Stil et spørgsmål

Sonax xtreme wash & seal

189,95 kr.

Her får du både en vask og lakforsegler i samme produkt. Dermed får du et effektivt og grundigt middel. Den giver dig en spejlblank og ren ove...

Fuld produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Her får du både en vask og lakforsegler i samme produkt. Dermed får du et effektivt og grundigt middel. Den giver dig en spejlblank og ren overflade samt en utrolig langtidsholdbar konservering. Dette beskytter din bil mod regn og snavs og andre miljøpåvirkninger.

Det er vigtigt, at du ikke bruger produktet i direkte sol eller på varm lak.

Produktinformation:

  • Blanding: 25 ml til 10 liter varmt vand

Faremærkning: H315 Forårsager hudirritation.H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

 

Specifikationer

More Information
Produktnavn Sonax xtreme wash & seal
Artikelnummer 1164915
Vægt, kg. 0.600000
EAN-nr 4056554003222
Nettovægt, kg. 0.520
Varemærke Sonax
Produkttype Shampoo & vask

Anmeldelser

 

Kontakt kundecenteret

Åben alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto

Indlæser…