Ændrede åbningstider i weekenden: Lørdag 8-18. Søndag 10-20.

EXO rengøringsmiddel Sanitary Cleaner 0,75 L

Vælg venligst for at se tilgængelighed
Bestil inden t m s for levering næste hverdag
Få besked, når varen igen er på lager,

Levering af denne vare er i øjeblikket ikke muligt

Levering af denne vare er ikke muligt

Vælg varehus for at se lagerstatus
i
Bemærk venligst

Placering i varehus
- Skift

Sanitary Cleaner fra EXO er en kraftfuld afkalkningsgel til toiletter og sanitære rum. Det fjerner effektivt kalkrester og andet snavs fra klinker, fliser og andre glatte overflade.

Gelens unikke struktur gør, at den bliver siddende på overfladen, og den giver dermed en forbedret virkning.

Produktinformation:

  • Indhold: 0,75 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke dampe. P280: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt vand og sæbe. P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Kontakt giftlinjen eller læge. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge. P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge.

Varenummer 9000183A
EAN 5711556842109
Produkttype Køkken- & badrens
Varemærke Exo
Størrelse 750 ml

Andre produkter som dette

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.