Luk

EXO rengøringsmiddel Sanitary Cleaner 0,75 L

Sanitary Cleaner fra EXO er en kraftfuld afkalkningsgel til toiletter og sanitære rum. Det fjerner effektivt kalkrester og andet snavs fra klinker, fliser og andre glatte overflade.

Gelens unikke struktur gør, at den bliver siddende på overfladen, og den giver dermed en forbedret virkning.

Produktinformation:

  • Indhold: 0,75 L

Faremærkning: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P260: Indånd ikke dampe. P280: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) fjern omgående kontamineret påklædning. Skyl med rigeligt vand og sæbe. P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Kontakt giftlinjen eller læge. P305: VED KONTAKT MED ØJNENE rens med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser hvis tilstedeværende og fortsæt skylning. Kontakt giftlinjen eller læge. P301+330+331+310+321: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til Giftlinjen eller læge.

Mere information
Varenummer 9000183A
Produkttype Køkken- & badrens
Varemærke Exo
Størrelse 750 ml
Du anmelder:EXO rengøringsmiddel Sanitary Cleaner 0,75 L
Anbefalet tilbehør
Andre købte også
Andre kiggede også på disse produkter

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.