Få styr på de mange forskellige byggeregler her

Står du overfor at skulle bygge en garage, carport, drivhus, anneks, skur eller andet? Så er du endt det rigtige sted. Der er nemlig mange ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med et kommende byggeprojekt, og der er opstillet en række regler i Bygningsreglementet, du skal overholde som ”bygherre”. Vi giver dig en række gode råd og gennemgår forskellige byggeregler her på siden, så du er klædt ordentligt på og har helt styr på reglerne, inden du kaster dig ud i dit byggeprojekt.

Hvor stort må du bygge?

Uanset om du skal bygge en garage eller et legehus, må dine småbygninger højst have et samlet areal på 50 m2, hvis du vil opføre uden byggetilladelse. Det betyder, det ikke er den enkelte bygnings størrelse, som er afgørende, men derimod det samlede areal for alle småbygninger. Du kan altså ikke bygge en carport på 40 m2, et skur på 10 m2 og et legehus på 5 m2, da det samlede areal af disse tre byggeprojekter overstiger 50 m2. Overstiger det samlede areal 50 m2, skal du søge byggetilladelse hos kommunen.

Disse regler skal du holde øje med

Du skal naturligvis altid følge reglerne i Bygningsreglementet, når du opfører småbyggeri uden byggetilladelse. Hvis dit projekt kræver, at du bevæger dig uden for reglerne, skal du sørge for at søge tilladelse og/eller dispensation hos kommunen. Du må ikke begynde byggeprojektet, før du har fået grønt lys fra din kommune.

Der kan også være regler i forhold til eksempelvis højdegrænseplan og generelle bestemmelser i lokalplaner, tinglysninger, deklarationer eller andre vedtægter, som kan have indflydelse på dit byggeprojekt. Derfor skal du også sørge for at undersøge disse i din kommune, da du også skal sørge for at søge tilladelse og/eller dispensation, hvis dit byggeri bevæger sig uden for disse.

Regler for integreret garage og carport

Vil du gerne bygge en integreret carport eller garage, skal du altid søge om byggetilladelse. Det gælder også, selvom den er under de 50 m2. Det skyldes, der er tale om en udvidelse af etagearealet, da bygningen ligger under samme tag- og facadekonstruktion som din bolig.

Eftersom integrerede bygninger ikke betragtes som sekundær bebyggelse, der kan opføres uden en byggetilladelse, tælles de heller ikke med i det samlede areal på højst 50 m2, der kan opføres helt uden bygningstilladelse. Det gælder også, selvom alle regler, deklarationer, vedtægter og andet er overholdt. Det betyder dog også, at du, ved at bygge en integreret carport eller garage, stadig har 50 m2 til andet småbyggeri på din grund.

Et billede af en mand der bygger et trælegehusEt billede af en mand der bygger et trælegehus

Relevante produkter

Regler for skur, anneks og overdækket terrasse

Skur, anneks og overdækket terrasse betragtes i udgangspunktet som sekundær bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse, og derfor tælles de med i det samlede areal på 50 m2. Hvis den overdækkede terrasse til gengæld er en del af samme tag- og facadekonstruktion som din bolig, så kræver den en byggetilladelse.

Vil du gerne bygge et anneks og kunne benytte det til almindelig helårsbeboelse, gælder der en lang række regler, som du skal sørge for at sætte dig ind i. Et anneks til beboelse ses i princippet som en tilbygning, og derfor skal du ud over Bygningsreglementet også sætte dig ind i eventuelle regler i en lokalplan, tinglysninger for den konkrete grund eller grundejerforeningens vedtægter. Du skal blandt andet sørge for, at annekset placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, og højden på annekset må heller ikke overstige 8,5 meter over terræn.

Afstandsforhold ved sekundære byggerier

Der gælder andre regler i forhold til afstandsforhold for sekundære byggerier, som ikke anvendes til beboelse. Det betyder, at de under visse betingelser faktisk kan opføres nærmere naboskel, sti og vej end 2,5 meter. Du skal dog sørge for at tjekke bestemmelserne i lokalplanen, da de kan foreskrive noget andet.

Dog skal blandt andet disse betingelser altid være opfyldt i forbindelse med opførelse af sekundært byggeri:

  • Bygningen må ikke have døre, åbninger eller vinduer, som vender ind mod naboskel.
  • Bygningssiden, som vender ind mod skel, må ikke være længere end 12 meter. Flere småbygninger må heller ikke have en samlet længde mod naboskel på mere end 12 meter. Ligeledes regnes udhæng på mere end 0,5 meter også med i bygningens længde.
  • Hverken ydervægge eller tag på bygningen må inden for en afstand på 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter.
  • Tagrender skal holdes inde på egen grund.

Der gælder dog også specielle regler i forhold til brand og sikkerhed, og bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold skal naturligvis altid overholdes ved opførelse af sekundær bebyggelse. Disse regler gælder, uagtet om bygningen kræver byggetilladelse og anmeldelser eller ej. Der kan både være krav til materialer og konstruktioner eller et krav om en brandvæg mod skel.

Et billede af et træpotteskur til afslapning i haveEt billede af et træpotteskur til afslapning i have

Husk at indberette byggeri til BBR

Det er vigtigt, du sørger for at indberette dit byggeri til BBR (bygnings- og boligregistret). Det gælder, uanset om dit byggeri kræver en byggetilladelse eller ej. Du er altid forpligtet til at indberette dit byggeri til BBR. I BBR er alle boliger, erhvervslokaler og bygninger registreret, og det er her, oplysninger om areal, indretning, materiale, opførelsesår og installationer opbevares. Alle oplysninger stammer fra ejere såvel som byggemyndigheder.

Når du skal indberette byggeri, skal du blandt andet give oplysninger om følgende:

  • Materialer
  • Antal kvadratmeter

Har du både opført en garage og et legehus, skal du sørge for at registrere oplysningerne enkeltvis; oplysningerne registreres nemlig pr. bygning. Derudover skal areal altid angives som bruttoareal, hvilket betyder, at ydervægge tæller med. Det er lovpligtigt at indberette byggeri til BBR og ligeledes sørge for, at oplysningerne er korrekte. Oplysningerne bruges nemlig af forskellige myndigheder ved eksempelvis vurderinger.

Prisen på byggetilladelser

I langt de fleste kommuner opkræves der et gebyr for byggesagsbehandling, og det bliver typisk opkrævet efter timeforbrug. Ikke desto mindre er der andre regler for byggetilladelser til småbyggeri som en carport, garage, skur, udhuse eller legehus. Du skal som udgangspunkt nemlig ”kun” betale et fast gebyr på 1.048 kroner.

Andre guides

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto