Få styr på håndværkerfradraget

Da håndværkerfradraget - eller BoligJobordningen, som den ret beset hedder - første gang så dagens lys tilbage i 2011, havde ordningen flere sigter. Dels skulle den få gang i byggeriet ovenpå dødvandet efter finanskrisen, og dels skulle håndværkerfradraget være et våben i kampen mod sort arbejde. Ordningen blev en succes, som flere gange er blevet forlænget. 

Fra 2018 er ordningen blevet gjort permanent, så nu har forholdet, mellem hvor mange timer du selv skal arbejde for at lønne en håndværker en time, fundet et mere rimeligt leje. Det er altså godt for alle involverede, at der findes et håndværkerfradrag.

Håndværkerfradraget lyder på 12.000 kroner for håndværksydelser og 6.000 kroner for serviceydelser – per person over 18 år i husstanden. Her får voksne, hjemmeboende børn mulighed for at stige i popularitet.

Et håndværkerfradrag er i sagens natur et skattefradrag og dermed hjemmehørende i det skattetekniske domæne. Derfor er det en tung omgang at forholde sig til, og det smitter af på læsningen - men med tungen lige munden bør du snart kunne navigere i ordningen.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Alle myndige personer kan i princippet få håndværkerfradrag til boligen. Før i tiden lød håndværkerfradraget på 15.000 kroner, men nu hedder det som sagt 6.000 til serviceydelser og 12.000 til håndværksydelser.

For at få et håndværkerfradrag skal du kort sagt betale regningen. Et projekt kan sagtens deles ud på flere voksne, så I får et større samlet håndværkerfradrag, men I skal i så fald huske at dele betalingen ud på det passende antal hænder. Beløbet skal betales elektronisk – direkte til håndværkeren eller til den, der har betalt den samlede regning. Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan slippe for at nørkle med, hvem der har betalt hvad. I skal dog huske selv at indberette det hver især.

Hvad kan jeg få håndværkerfradrag for?

Håndværkerfradraget gælder, helt i tråd med navnet, kun udgifter til arbejdsløn – og dermed ikke materialer. Fradraget er tiltænkt forbedringer, så du kan ikke få fradrag for nybyggeri.

Håndværkerfradraget gælder i dag primært de byggeprojekter, der giver energibesparelser og andre grønne forbedringer. Tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm har også sneget sig med på listen over fradragsberettigede sysler.

Klimasikring, efterisolering, varmepumper og udskiftning af døre og vinduer er blandt de typiske opgaver, der er fradragsberettigede, men også radonsikring, udvendig maling af huset og afmontering af brændeovne er blandt de godkendte ydelser. Efter god, bureaukratisk skik er der knyttet et lille aber dabei til det meste. Du bør læse nøje op på, hvordan og hvorledes fradraget ser ud i lige netop dit projekt.

Af serviceydelser finder du rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Det skal jo nødigt blive for nemt, så der er naturligvis også begrænsninger, tilføjelser, krav og regler hér. Men dem er du også nødt til selv at tjekke op på, inden du går i gang.

Se listen over godkendte ydelser nederst i artiklen. 

Et billede af en håndværker der installerer et vindueEt billede af en håndværker der installerer et vindue

Kan jeg få håndværkerfradrag i mit sommerhus?

Sommerhuse og fritidsboliger har siden 2013 været omfattet af håndværkerfradraget. Alle fritidsboliger, hvor du skal betale ejendomsværdiskat, er omfattet af ordningen. Selv de udenlandske af slagsen. Du kan dog ikke opnå fradraget, hvis sommerhuset udelukkende er til udlejning, ligesom de fleste kolonihavehuse vil være undtaget fra ordningen.

Begge ægtefæller kan opnå fradraget, selvom det måske kun er den ene, der står som ejer af sommerhuset. Er I flere, der deler et sommerhus, kan I alle opnå fradraget – så længe I hver især betaler ejendomsværdiskat.

Du kan få fradrag for de samme ydelser i sommerhuset, som du kan i privaten. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få fradrag for serviceydelser, hvis huset udlejes.

Kan jeg få håndværkerfradrag som lejer?

Du kan faktisk godt få håndværkerfradrag som lejer. Måske. For der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, hvis du skal opnå fradraget. For det første skal du selv have betalt for arbejdet – enten direkte eller via dit depositum, så indbetalinger til en vedligeholdskonto er ikke omfattet. Du skal også kunne dokumentere arbejdet, udlejers betaling og efterfølgende træk i dit depositum.

For det andet skal du have ret til at vedligeholde boligen. Det vil sige, det skal stå tydeligt i din lejekontrakt, at du må rumstere med de indre og ydre rammer. Endelig skal du have bopæl i boligen, mens arbejdet står på, for at få fradrag.

Lejere har samme betingelser for serviceydelser som ejere. 

Hvad kan man ikke få fradrag for?

Tidligere har ydelser som malerarbejde og tapetsering, reparation af køkkener og badeværelser været berettiget til håndværkerfradrag, men de er forsvundet ud af ordningen.

Fra 2018 og frem er installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly heller ikke længere omfattet af ordningen om håndværkerfradrag.

Du kan ikke få fradrag for arbejde, som du allerede har modtaget en eller anden form for offentligt tilskud til. Du kan heller ikke få fradrag for arbejdet, hvis det er udført af én, der bor i boligen. Arbejdet skal altså som minimum udføres af naboen.

Du skal også, efter god bureaukratisk skik, kunne dokumentere det hele. Derfor er kontanter ikke gangbar betaling. Du skal betale digitalt, og du skal have en faktura. Virksomheden skal også være momsregistreret i Danmark, så du skal bruge deres CVR-nummer – ellers får du ikke dit fradrag. Er der tale om serviceydelser udført af privatpersoner, kan du dog nøjes med vedkommendes CPR-nummer. Privatpersonen skal være fyldt 18 år.

Hvordan indberetter jeg mit håndværkerfradrag?

For at indberette dit håndværkerfradrag skal du:

 1. Logge på SKATs tastselv
 2. Vælge "Indberet håndværkerfradrag" på forsiden
 3. Vælge boligtype
 4. Vælge hvilken type arbejde, du har fået udført
 5. Indtaste din håndværkers CVR-nummer
 6. Indtaste dine udgifter til arbejdsløn - uden moms
 7. Indtaste dato for betaling
 8. Godkende betingelser og indberetning

Herefter bliver oplysningerne brugt til at give dig et fradrag på årsopgørelsen.

Et billede af en vinduespudser, som pudser et vindueEt billede af en vinduespudser, som pudser et vindue

Hvor meget får jeg tilbage i håndværkerfradrag?

Da vi befinder os i Skats domæne, er det naturligvis ikke sådan bare lige at sige, hvor meget du sparer netto. Jo højere procentvis kommune- og kirkeskat, du betaler, desto større er din nettobesparelse på håndværkerfradraget. Du skal regne med at få et sted mellem en tredjedel og en fjerdedel af arbejdslønnen tilbage, og gennemsnitsdanskeren vil få godt 28 kroner tilbage for hver 100 kroner, han betaler.

Oversigt over godkendte ydelser

Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.  

Vinduespudsning

 • Indvendigt
 • Udvendigt

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning 

Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

 Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

 Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.

 • Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes 

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange 

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Radonsikring, f.eks.

 • Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).

Installation af tyverialarm

Andre guides

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto