Indlæser

Persondatapolitik

Din privatsfære er vigtig for os. Du skal føle dig sikker når du handler hos os. Derfor sørger vi og vores tilsynsførende for databeskyttelse for at overholde forskrifterne om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen), som er gældende fra den 25. maj 2018, samt gældende dansk lovgivning. Nedenfor vil vi gerne informere dig om, med hvilke formål dine data indsamles og anvendes, og hvordan du kan varetage dine rettigheder. Du kan til enhver tid hente og udskrive databeskyttelsesforordningen efter den 25. maj 2018 nederst på alle sider i vores onlineshop via fanen ”Databeskyttelse”.

Ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger er vores IT-systemer sikret mod uvedkommendes adgang til, ændring eller distribution af dine data, samt mod tab og ødelæggelse.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

Ansvarlig for BAUHAUS' administration af kundedata er Niels Nielsen

BAUHAUS Danmark A/S, Anelystparken 16, 8381 Tilst, telefon: +45 87420500, e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

Kontaktoplysninger på den tilsynsførende for databeskyttelse

Hvis du som kunde eller medarbejder har spørgsmål til håndteringen i forbindelse med databeskyttelse af dine data, eller behov for at få afklaret dine spørgsmål kan du fremsende dit anliggende til dataansvarlige: Niels Nielsen (se ovenfor)

 • Ved generelle forespørgsler om databeskyttelse og anmodninger om oplysninger bedes du kontakte BAUHAUS' databeskyttelsesteam med præcis angivelse af dit anliggende og dine kontaktoplysninger på: databeskyttelse@bauhaus.dk

Formål og retsgrundlag for databehandling

Du kan være sikker: Vi gemmer kun dine data i den centrale administration af kundedata hos de BAUHAUS-selskaber (www.bauhaus.dk/kontakt-os/bauhaus-service-center.html) med henblik på håndtering af dine forespørgsler, opfyldelse og afvikling af aftaler (inkl. betalingsafvikling og evt. kreditvurdering) samt egne reklame og analyseformål. Behandlingen sker på basis af EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du har en forespørgsel, får os til at udarbejde et tilbud, eller indgår en aftale med os (købsaftaler, leje-, entreprise- og byggekontrakter, herunder især montageservice og aftaler om badeværelser, Projektkunde-aftaler, web shop bestillinger), behandler vi dine persondata, uanset om det er i BAUHAUS web shop eller i et BAUHAUS-byggemarked. Afhængigt af den enkelte type af aftale er der tale om følgende data:

 • Efternavn, fornavn
 • Adresse
 • E-mailadresse (se nedenstående om track and trace)
 • Fødselsdato/-sted
 • Telefonnummer/faxnummer
 • Vare/tjenesteydelse
 • Evt. personalekortdata
 • IP-adresse
 • Bankoplysninger på Projektkunde.

Disse data gemmer og behandler vi i BAUHAUS' centrale administration af kundedata hos BAUHAUS-selskaber som led i udarbejdelse af tilbud og opfyldelse og afvikling af kontrakt/aftale jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, samt egne reklameformål forudsat at du har givet samtykke hertil, jf. markedsføringslovens §10, stk.1 og markedsføringslovens §10, stk.2. Behandlingen af personoplysninger til brug for interne analyser sker i henhold til data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. For at udarbejde tilbud og indgå aftaler er der som minimum brug for dit efternavn, fornavn og din adresse til at identificere dig, og ved et køb i web shoppen også din e-mailadresse til ordrebekræftelsen og din leveringsadresse til leveringen. Ved forevisning af et personalekort registreres derudover personalekortnummeret og det navn, som er påført personalekortet. Disse oplysninger er nødvendige for udarbejdelse af tilbud og opfyldelse af ovenfor nævnte aftaler/kontrakt.

IP-adressen anvendes udelukkende, for så vidt dette er nødvendigt for at varetage den dataansvarliges eller en tredjeparts berettigede interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, medmindre den pågældende persons interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af persondata, vejer tungere (f.eks. til forfølgelse af retlige krav og til opklaring af strafbare forhold).

Medarbejderne i alle BAUHAUS-byggemarkeder, i BAUHAUS web shop og i BAUHAUS' kundeservice kan få adgang til dataene i BAUHAUS' centrale administration af kundedata hos de danske BAUHAUS-selskaber. BAUHAUS' administration af kundedata er baseret på at varetage BAUHAUS-selskabernes berettigede interesser og letter overholdelsen af forskrifter om databeskyttelse med hensyn til korrektheden af data og opfyldelse af de registreredes rettigheder. I den forbindelse varetager vi dine interesser og grundlæggende frihedsrettigheder i tilstrækkeligt omfang, idet vi med videregivelsen gør følgende kundeservice mulig i hele Danmark:

 • Reklamationer i alle BAUHAUS-byggemarkeder
 • Ombytning i alle BAUHAUS byggemarkeder inden for rammerne af aftalens ombytningsret
 • Kontant betaling af fakturaer i alle BAUAHUS byggemarkeder
 • Reservation og afhentning (C&C) af varer fra BAUHAUS web shop i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Indløsning af gavekort i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Indløsning af tilgodebeviser i alle BAUHAUS byggemarkeder
 • Kundeservice står gerne til rådighed ved alle reklamations- og servicehenvendelser og som din kontaktperson ved behov for information og rådgivning.

Betalingsafvikling i BAUHAUS-web shop

Dine bank- og betalingsoplysninger (kreditkortoplysninger) bliver hverken indsamlet, behandlet eller gemt i BAUHAUS-selskabernes IT-systemer. Afviklingen af betalinger sker udelukkende i vores pågældende betalingstjenesteudbyderes IT-systemer og under deres tekniske og juridiske ansvar.

Vi benytter på nuværende tidspunkt nedenstående betalingstjenesteudbyder til afvikling af kreditkortbetalinger:

DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S

Til betalinger via ”LinkPay” benytter vi følgende tjenesteudbyder:

Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige

Vi benytter udelukkende betalingstjenesteudbydere, som er certificeret i henhold til PCI DSS*, og som dermed overholder de strengeste krav til sikker håndtering og lagring af kreditkortoplysninger.

*[PCI DSS er en forkortelse for ”Payment Card Industry Data Security Standard” og er baseret på sikkerhedsprogrammerne Visa AIS (Account Information Security) og MasterCard SDP (Site Data Protection).]

Track and trace -samtykke til at videregive e-mailadressen til udbydere af posttjenesteydelser med henblik på track and trace

Ved at bekræfte databeskyttelseserklæringen i web shoppen giver du dit samtykke til at videregive din e-mailadresse til udbydere af posttjenesteydelser med henblik på track and trace. Disse tjenesteudbydere anvender dataene, så de kan tilbyde dig track and trace i forbindelse med din ordre og løbende informere dig om dine bestilte varers opholdssted og det præcise leveringstidspunkt.

Cookies

For at lette brugen af vores website anvender vi ”cookies” jf. cookie bekendtgørelsens § 3. Cookies er små tekstfiler, som din browser kan gemme på din computers harddisk, og som er nyttige for brugen af vores website. Vi anvender cookies for bedre at forstå, hvordan vores website anvendes, og for at gøre det muligt at forbedre navigationen. Cookies giver os desuden mulighed for at registrere, om du har besøgt vores website tidligere, eller om du er på websitet for første gang. De cookies, som vi anvender, gemmer ikke dine persondata. Hvis du ikke ønsker at modtage nogen cookies, bedes du indstille din internetbrowser tilsvarende.

Google Analytics

På dette website anvender vi Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet. Hvis de oplysninger, som genereres ved hjælp af cookies, om brugen af websitet videregives til en server hos Google, er det sikret via indstillingerne, at IP-adressen anonymiseres før geolokaliseringen og erstattes med en dynamisk IP-adresse før lagringen. På vegne af operatøren af dette website anvender Google disse oplysninger til at analysere, hvordan brugerne anvender websitet, til at sammensætte rapporter om aktiviteter på websitet og til over for operatøren af websitet at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af websitet og af internettet. Den IP-adresse, som videregives af din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald evt. ikke kan benytte alle funktioner i fuldt omfang på dette website. Du kan derudover forhindre, at dataene til Google, som er genereret af cookies og vedrører din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), registreres og behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plugin, som er tilgængeligt til den browser du anvender.

Google remarketing

Vi anvender remarketing-teknologi fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Med denne teknologi henvendes målrettet reklame på Google Partner-netværkets sider på ny til de brugere, som allerede har besøgt vores internetsider og onlinetjenester, og som har vist interesse for tilbuddet. Reklamen indsættes ved at anvende cookies. Dette er små tekstfiler, som lagres på brugerens computer. Ved hjælp af tekstfilerne kan brugerens adfærd under et besøg på websitet analyseres og efterfølgende anvendes til målrettede produktanbefalinger og interessebaseret reklame.

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaseret reklame, kan du via Google deaktivere brugen af cookies til disse formål ved at gå ind på siden https://www.google.de/settings/ads/onweb.

BAUHAUS anvender cookies på baggrund af slutbrugerens samtykke i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsens § 3.

Facebook markedsføring og anmeldelseshjemmesider

Vi videregiver krypterede e-mailadresser samt oplysning om dine køb til Facebook, således at Facebook på Bauhaus’ vegne kan bruge oplysningerne til gruppemålrettet reklame vedr. vores produkter m.v. Vi anvender ligeledes vores kundedata til anmeldelseshjemmesider, bl.a. Trustpilot, og det kan derfor forekomme, at du modtager en henvendelse, hvor vi anmoder om dine bemærkninger i forbindelse med dine køb. Disse behandlinger er foretaget på basis af vores interesse i at målrette vores markedsføring og yde den bedst mulige service, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kreditvurdering til aktivering af køb på regning for PLUS CARD-kunder

For at aktivere faktura køb funktionen (levering før betaling) for BAUHAUS PLUS CARD til virksomheder eller Projektkunder, foretager vi en kreditvurdering. Vi videregiver dit navn, din adresse og din fødselsdato til nedenstående tjenesteudbyder (kreditoplysningsbureau), hvorfra vi får oplysninger, som er relevante for kreditvurderingen, om din hidtidige betalingsadfærd samt oplysninger til at vurdere risikoen for manglende betaling på basis af matematisk-statistiske metoder under anvendelse af adressedata (scoring) samt data til verificering af din adresse (kontrol af mulighed for levering):

Bisnode, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Kreditvurderingen og den dertil knyttede behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå en aftale med BAUHAUS om levering før betaling, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Resultatet af den automatiserede kreditvurdering kan medføre, at køb på faktura funktionen ikke kan tilbydes. Kreditvurderingen er nødvendig for at sende/afhente varerne fra web shop eller et BAUHAUS byggemarked, før købsprisen er modtaget.

Bankoplysninger på PLUS CARD-kunder

PLUS CARD-kunders bankoplysninger behandles med henblik på afregning af BAUHAUS PLUS CARD-aftaler.

Kundedata til intern analyse

BAUHAUS behandler kundeoplysninger til interne analyseformål med henblik på forretnings- og produktudvikling inden for virksomhedens projekt- og erhvervssalg. I den forbindelse kan der indsamles oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder. Analysearbejde bliver udført af databehandler med databehandleraftale.

Reklame/nyhedsbreve

Databehandling til reklameformål

Vi anvender kun dine data til egne reklameformål.

Vi vil gerne informere dig om nye produkter, vores serviceydelser og interessante arrangementer. Derfor anvender vi, ud over dine køb, også dine data til at anbefale bestemte produkter, serviceydelser eller arrangementer, som kunne have din interesse. Analyse af købshistorik og fremsendelse af reklame vedrørende tilsvarende produkter og serviceydelser pr. post eller e-mail til eksisterende kunder sker kun for produkter og serviceydelser fra BAUHAUS-selskaberne og i henhold til reglerne i markedsføringsloven § 10, stk. 2. Du modtager kun nyhedsbreve og servicemeddelser med f.eks. påmindelse om tabt kurv som følge af et separat samtykke i henhold til markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Accept

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at 1) BAUHAUS Danmark A/S må sende dig nyhedsbreve fra BAUHAUS Danmark A/S via e-mail. Nyhedsbrevene indeholder de seneste tilbud, nyheder samt information om aktuelle kampagner indenfor BAUHAUS’ samlede produktsortiment til værksted, hus og have.

Du giver samtidig samtykke til 2) at modtage servicemeddelelser fra BAUHAUS Danmark A/S som for eksempel påmindelse om forladt kurv, e-mails der indeholder produkter, du har vist interesse for indenfor BAUHAUS’ samlede produktsortiment til værksted, bolig og have m.m.

Personlige oplysninger
Du kan læse mere om, hvordan BAUHAUS Danmark A/S behandler dine persondata i vores databeskyttelseserklæring, som også beskriver markedsføringsformålene.

Afmelding
Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrev og/eller servicemeddelelser via afmeldelseslinket i bunden af hver e-mail. Oplever du problemer med afmelding, kan du kontakte BAUHAUS Danmark A/S via mail (kundesupport@bauhaus.dk) eller via telefon: 86 26 06 06 og blive slettet manuelt.

Bemærk: Du finder yderligere oplysninger om dine rettigheder under overskriften ”Den pågældendes rettigheder”.

Modtager af persondata

Dine persondata offentliggøres inden for lovens rammer over for følgende firmaer i EU:

 • Andre BAUHAUS koncern selskaber
 • Udbydere af post- og transporttjenesteydelser, speditører, udbydere af bortskaffelse af dokumenter og datamedier
 • Til direkte leverandører som skal sende besked til kunden om levering af den bestilte ordre
 • Udbydere af IT-tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og softwareopdatering
 • Udbydere af kreditvurdering, inkasso og dialogmarketing
 • Google Inc. (www.google.dk/settings/ads/onweb)
 • Bisnode, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Danmark
 • DIBS Payment services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark
 • Censeo Tech AB, Lerskäddesgatan 61, 426 58 Västra Frölunda, Sverige
 • Sleeknote ApS, Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus, Danmark
 • eMail Platform, Nørregade 12a, 6600 Vejen, Danmark
 • e-Boks A/S, Dampfærgevej 28, 1. Sal, 2100 København Ø, Danmark
 • Clerk.io, Kigkurren 9, 2. sal, 2300 København, Danmark
 • Facebook, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irland
 • Leadfamly ApS, Voldbjergvej 22, 8240 Risskov
 • Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København K
 • HeyLoyalty, Jens Baggesens vej 47, 8200 Aarhus N
 • Geomatic A/S, Sankt Gertruds Stræde 10, 1129 København K
 • Wilke, Gråbrødrepassagen 9, 2. sal, 5000 Odense C
 • Carat Denmark, Åboulevarden 18, 2. sal, 8000 Aarhus C

Datalagringsperiode

Datalagringsperiode

Vi gemmer dine data, så længe det er nødvendigt for det pågældende formål:

 • Tilbudsdata: 1 år (tilbagemelding fra kunde)
 • Lejekontrakter: 10 måneder (kontrol af erstatningskrav)
 • Købsaftaler: 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)
 • Entreprise- og byggekontrakter, reparationsordrer: 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser).
 • Egne reklameformål: (indtil kunden trækker sit samtykke tilbage eller frabeder sig reklame for tilsvarende produkter eller serviceydelser)
 • Analyseformål: Ved ophør af tjenester vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren i henhold til databehandleraftalen, forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
 • Projekt Kunde aftaler 5 år. (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)
 • Web shop bestillinger 5 år (forældelsesfrist for mangelsbeføjelser)

Såfremt der eksisterer en skattemæssig opbevaringsfrist (dokumentationsdata) for bestemte data, som behandles for at afvikle købsaftaler, udgør lagringsperioden 5 år. I denne periode er behandlingen af dataene begrænset. Opbevaringspligten begynder ved udgangen af det kalenderår, hvor tilbuddet er afgivet, eller aftalen er opfyldt.

Den pågældendes rettigheder

Dine rettigheder som pågældende sikres fuldt ud af BAUHAUS-selskaberne.

Indsigelse mod reklame:

Du kan gøre indsigelse mod at anvende dine data til reklameformål. Til dette formål står nedenstående kontaktoplysninger til rådighed.


Tilbagekaldelse af samtykke:

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at behandle dine persondata med virkning for fremtiden. Vær dog opmærksom på, at det før et nyt køb dermed evt. vil være nødvendigt at oplyse dine data på ny. Dette gælder også, for så vidt du gør indsigelse mod fortsat anvendelse af din kundekontos data i BAUHAUS web shop.

Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til, af grunde, som vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, som sker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine persondata, medmindre vi kan dokumentere ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem. Dette gælder også for en profilering, som er baseret på disse bestemmelser.

Yderligere rettigheder

Hvad angår dine gemte persondata, har du over for den dataansvarlige ret til følgende:

 • Information (Du har ret til information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger)
 • Indsigt (Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Berigtigelse (Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet)
 • Sletning (I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer)
 • Begrænsning af behandlingen (Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset)
 • Indsigelse mod behandlingen (Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger)
 • Dataportabilitet (Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et strukturet, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring)
 • Klagemulighed til Datatilsynet (Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk

Kontakt: Hvordan kan jeg udøve min ovenstående ret?

For at varetage dine rettigheder kan du kontakte den tilsynsførende for databeskyttelse via e-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

Vi behandler vederlagsfrit dine forespørgsler med det samme og i henhold til lovmæssige bestemmelser og meddeler dig, hvilke foranstaltninger vi har truffet.

Opdatering og ændring

Databeskyttelseserklæringen skal fra tid til anden tilpasses de faktiske forhold og retsstillingen. Kontrollér altid databeskyttelseserklæringen, før du benytter vores tilbud, for at være ajour med mulige ændringer eller opdateringer.

Version: 1.9 
Status pr.: 17.04.2020

Databeskyttelseserklæring (PDF)

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan BAUHAUS Danmark A/S (”BAUHAUS”, ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for vores behandling af de personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du er i kontakt med BAUHAUS som kunde eller samarbejdspartner/leverandør. Det kan for eksempel være, når du benytter dig af vores hjemmeside www.bauhaus.dk (”bauhaus.dk”), når du handler via vores webshop, eller når du er i dialog med BAUHAUS kundesupport.

Nærværende persondatapolitik gælder desuden for vores udsendelse af markedsføring via e-mail. Se nærmere om dette neden for i afsnit 6.

1. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den dataansvarlige er BAUHAUS Danmark A/S. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder i den forbindelse gældende, kan du til enhver tid kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Du bedes præcisere formålet med din henvendelse, når du kontakter os.

BAUHAUS Danmark A/S
Anelystparken 16
8381 Tilst
E-mail: databeskyttelse@bauhaus.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag

Vores formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger afhænger af det konkrete tilfælde, hvori vi indsamler oplysninger om dig.

I visse tilfælde er meddelelse af dine personoplysninger et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt. Det gælder bl.a., når du handler via bauhaus.dk, hvor vi skal bruge dine oplysninger til udarbejdelse af faktura og levering af din ordre. Det samme gælder ved bil- og trailerudlejning, hvor vi skal bruge dine oplysninger til udarbejdelse af lejekontrakt.

 • 2.1. Cookies mv.: Når du besøger bauhaus.dk, mybau.bauhaus.dk og avis.bauhaus.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af websitet. Disse oplysninger vil typisk være hvilken type browser, du benytter, hvilke søgetermer du bruger på websitet, indhold fra chat med vores kundesupport på bauhaus.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, samt informationer om din computer. Du kan læse mere om cookies, herunder hvordan vi bruger dem, hvordan du afviser cookies, udløbsfristerne og meget mere i BAUHAUS’ cookiepolitik. Vi bruger desuden Facebook Pixels på bauhaus.dk. Facebook Pixels indsamler oplysninger om din adfærd på websitet, herunder hvilke sider du besøger, og hvilke køb du foretager. Desuden indsamler pixlen din IP-adresse. De indsamlede data bruges til at optimere BAUHAUS’ Facebook annoncer.
  • 2.1.1. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at optimere brugeroplevelsen på vores websites og vise dig relevant indhold, når du besøger bauhaus.dk og tilknyttede hjemmesider. Formålet er desuden at målrette vores markedsføring via annoncer på Facebook.
  • 2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies, jf. cookie-bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Desuden har vi en legitim interesse i at forbedre vores hjemmeside og målrette markedsføringen til vores kunder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 • 2.2. Webshopordrer (inkl. Click&Collect): Når du handler på bauhaus.dk, hvad enten det er med levering eller til afhentning i et af vores varehuse (Click & Collect), indsamler vi dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsmåde, oplysninger om dine køb, samt oplysninger om eventuel leveringsmåde.
  • 2.2.1. Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er, at vi kan opfylde den kontrakt, vi indgår med dig, herunder at vi kan levere de varer, du har bestilt, samt at vi kan administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi ligeledes behandle for at overholde lovkrav, bl.a. i relation til bogføringsloven.
  • 2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesforord-ningens art. 6, stk. 1, litra b. Desuden har vi som virksomhed pligt til at opbevare regnskabsoplysninger, såsom fakturaer, hvoraf dine personoplysninger kan fremgå. I disse tilfælde er retsgrundlaget bogføringslovens § 10, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 • 2.3. Kommunikation med BAUHAUS: Når du kommunikerer med os gennem BAUHAUS kundesupport eller dit foretrukne varehus, indsamler vi dit navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse afhængig af kommunikationsformen. Desuden indsamler vi eventuelle personoplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din henvendelse. Det kan f.eks. være din adresse, oplysninger om varer du har købt, øvrige forespørgsler mv. Vi opfordrer til, at du ikke afgiver følsomme personoplysninger om dig selv i din kommunikation med os. Når du benytter dig af vores service ”book en rådgiver”, indsamler vi oplysninger om dit navn, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi indsamler desuden oplysninger om hvilket varehus, du ønsker at besøge og på hvilket tidspunkt, samt de oplysninger du selv afgiver i beskrivelsen af dine ønsker.
  • 2.3.1. Formålet er at behandle din henvendelse og yde dig den bedste kundeservice. For-målet kan desuden være at foretage omlevering eller reparation, eller at rådgive dig om det produkt du har købt eller ønsker at købe.
  • 2.3.2. Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at yde god kundeservice, jf. databeskyt-telsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt eventuelt opfyldelse af vores indgåede kontrakt med dig, jf. art. 6, stk. 1, litra b. Ved brug af vores service ”book en rådgiver” er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, som du af-giver i forbindelse med indsendelse af formularen på bauhaus.dk, jf. databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 • 2.4. Sociale medier: Når du besøger BAUHAUS’ sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler BAUHAUS de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf, samt eventu-elle kommentarer til vores opslag.
  • 2.4.1. Formålet med BAUHAUS’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre BAUHAUS, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurren-cer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personop-lysninger indsamlet på BAUHAUS’ Facebookside, f.eks. til forbedring af deres rekla-mesystem, kan Facebook Inc. og BAUHAUS anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik (læs mere her).
  • 2.4.2. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre os, at besvare din henvendelse og/eller administration af konkurrencer, jf. databeskyttelses-forordningens art 6, stk. 1, litra f.

 • 2.5. Leverandører/samarbejdspartnere: Indgår du i en kommerciel relation med os, enten som privatperson eller på vegne af en virksomhed, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, tlf.nr., firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som er relevante for os at behandle i relation til vores samarbejde.
  • 2.5.1. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at opfylde den kommercielle kontrakt, vi har indgået med dig samt i øvrigt at varetage vores samarbejdsrelation.
  • 2.5.2. Retsgrundlaget er opfyldelse af vores kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, samt vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, som har betydning for din gøren og laden hos BAUHAUS, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

 • 2.6. Bil- og trailerudlejning: Når du lejer en varevogn eller trailer hos BAUHAUS, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kørekortnummer.
  • 2.6.1. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere din booking, herunder at udarbejde lejekontrakt, samt at kunne identificere dig, når du afhenter va-revognen eller traileren. Ved afhentning af det lejede vil du blive bedt om at fremvise kørekort.
  • 2.6.2. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelse af den kontrakt, du indgår med os om udlejning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit-ra b. Desuden har vi en forpligtelse til at opbevare lejekontrakten som en del af vores regnskabsgrundlag, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

 • 2.7. Montageservice: Hvis du er montageservicekunde i BAUHAUS, behandler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Hvis din ordre er over 5.000 kr., behandler vi desuden dit CPR-nr. som led i vores godkendelsesprocedure. Vi gemmer ikke dit CPR-nr. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, behandler vi oplysninger om firmanavn, CVR-nr. samt dine kontaktoplysninger.
  • 2.7.1. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at kunne levere de montageserviceydelser, du har købt hos BAUHAUS.
  • 2.7.2. Retsgrundlaget er opfyldelse af den kontrakt du har indgået med os om levering af montageserviceydelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

3. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Længden på perioden af vores opbevaring af dine personoplysninger afhænger af det konkrete tilfælde, hvori vi indsamler oplysninger om dig.

 • 3.1. Hvor længe vi opbevarer oplysninger indsamlet via cookies, afhænger af den enkelte cookie. I vores cookiepolitik kan du se, hvornår de enkelte cookies udløber: https://www.bauhaus.dk/service/cookies-pa-bauhaus-dk. Oplysninger indsamlet via Facebook Pixels opbevares i 180 dage.

 • 3.2. Vi opbevarer regnskabsoplysninger i 5 år fra udgangen af det år, hvori de er indsamlet, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Regnskabsoplysninger omfatter blandt andet oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb på bauhaus.dk, returneringer og reklamationer, i det omfang oplysningerne indgår som en del af vores regnskabsgrundlag. Derudover omfatter det oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med din leje af bil eller trailer, samt oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af montageservice. Det afgøres konkret ud fra det enkelte tilfælde, om der er tale om regnskabsoplysninger. Hvis der ikke er tale om regnskabsoplysninger, opbevarer vi kun oplysningerne så længe det er nødvendigt for at kunne administrere garantiperioder, reklamationsfrister mv.

 • 3.3. Kommunikation: De oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din kommunikation med os, slettes, når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte henvendelse i forhold til formålet med og indholdet af henvendelsen, herunder om denne falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit. Dog opbevares kundehenvendelser i en periode på maksimalt 2 år.

 • 3.4. Leverandører/samarbejdspartnere: Indgår du i en kommerciel relation med os, opbevarer vi dine personoplysninger igennem hele vores relation og eventuelt efterfølgende, hvis der er tale om regnskabsoplysninger. I så fald opbevarer vi dem i 5 år fra udgangen af det år, hvori de er indsamlet, i henhold til bogføringslovens § 10, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger

 • 4.1. Vi overlader efter omstændighederne dine personoplysninger til vores databehandlere, heriblandt IT-leverandører, og leverandører som bistår os i vores markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve og re-marketing. Desuden overlader vi dit navn, e-mailadresse og oplysninger om dit køb til anmeldelseshjemmesider, såsom Trustpilot og Google Review, som på vores vegne sender dig en mail, hvori du opfordres til at anmelde din købsoplevelse hos os.

 • 4.2. I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos BAUHAUS, videregiver vi oplysninger om dit navn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker til PostNord, GLS eller et andet fragtfirma, som forestår leveringen. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, der i så fald vil forestå leverancen.

 • 4.3. I tilfælde af at du reklamerer over en vare, du har købt hos os, forbeholder vi os retten til at foretage reparation af varen forinden en eventuel ombytning. I så fald vi videregiver dit navn og telefonnummer til reparatøren, således at reparatøren kan kontakte dig med henblik på at få afklaret manglen ved varen. I tilfælde af tvister vedrørende varen, kan vi også videregive dit navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse til producenten af varen.

 • 4.4. Hvis du benytter dig af vores montageservice, videregiver vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til den håndværker, der skal forestå montagen. Oplysningerne videregives desuden til den byggesagkyndige, som forestår kvalitetssikringen af byggeriet.

 • 4.5. Oplysninger om leverandører og/eller samarbejdspartnere vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for, at vi kan varetage en berettiget interesse, eksempelvis i forbindelse med tvister. I disse tilfælde vil personoplysninger kunne blive videregivet til myndigheder og/eller retlige instanser.

 • 4.6. Hvis du misligholder din betalingsforpligtelse, videregiver vi dit navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse samt oplysninger om skyldigt beløb til vores inkassobureau. I særlige tilfælde videregiver vi desuden dit CPR-nummer til inkassobureauet, hvis dette er påkrævet for at indkræve det skyldige beløb.

 • 4.7. Desuden videregiver vi efter omstændighederne dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere.
  • Koncernselskaber
  • Revisorer, advokater og andre rådgivere
  • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS:

 • 5.1. Alle mails, som du modtager fra BAUHAUS, udsendes via vores eksterne samarbejdspartner. I disse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til Mailgun Technologies, Inc. i USA, som udsender mails på vores vegne, herunder nyhedsbreve, mails med generel information mm. Vi overfører følgende oplysninger, i det omfang vi har registreret disse om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse samt oplysninger om dine køb og hvilket varehus, du har handlet i. Overførselsgrundlaget er standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 46. I tilfælde af at Mailgun bryder sammen, overføres ovennævnte oplysninger til Sendgrid, beliggende i USA, som er backup for Mailgun Inc. Også denne overførsel er baseret på standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 46.

 • 5.2. Oplysninger som indsamles via cookies, overføres efter omstændighederne til modtagere uden for EU/EØS. Der henvises i den forbindelse til BAUHAUS’ cookiepolitik, som du finder her: https://www.bauhaus.dk/service/cookies-pa-bauhaus-dk. Oplysninger indsamlet via Facebook Pixels overføres til Facebook Inc. i USA. Overførselsgrundlaget er standardkontraktsbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

 • 5.3. Oplysninger som BAUHAUS overlader til Trustpilot, kan Trustpilot efter omstændighederne overføre til følgende modtagere uden for EU/EØS: Trustpilot, Inc. (USA), Trpilot PTY Limited (Australien), Sendgrid, Inc. (USA) og Apigee, Inc. (USA). Samtlige overførsler er baseret på standard-kontraktsbestemmelser. Google Review overfører efter omstændighederne personoplysninger til Google Inc., beliggende i USA. Også denne overførsel er baseret på standardkontraktsbestemmelser.

6. Markedsføring fra BAUHAUS

Dette afsnit omhandler markedsføring, som du modtager via e-mail fra BAUHAUS, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

6.1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

BAUHAUS Danmark A/S er dataansvarlig. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige fremgår af afsnit 1 oven for.

6.2. Hvad omfatter dit samtykke til markedsføring?

 • Når du giver samtykke til at modtage markedsføring fra BAUHAUS, samtykker du til at modtage nyhedsbreve via e-mail om de seneste tilbud og nyheder inden for BAUHAUS’ samlede produktsortiment til værksted, hus og have samt information om aktuelle kampagner og events.
 • Du giver samtidig samtykke til at modtage påmindelser om forladt kurv, samt tips, guides og vejledninger til din inspiration.
 • Baseret på din adfærd på bauhaus.dk samt oplysninger om dig og dine køb, sender vi desuden personlige produktanbefalinger til dig, som vi tror, du vil finde interessante.
 • Hvis vi i fremtiden beslutter os for at tilføje nye kommunikationsformer til vores markedsføring, eksempelvis SMS, sender vi dig desuden opfordring til at opdatere dit samtykke til nye kommunikationsformer via e-mail.

6.3. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dit for- og efternavn samt e-mailadresse, som vi bruger til at udsende nyhedsbrevet til dig.
 • Desuden indsamler og behandler vi eventuelle andre oplysninger, du giver os, f.eks. telefonnummer, køn, fødselsdato, adresse, interesser (indeliv, udeliv, gør-det-selv) og hvilken boligtype du har (villa, lejlighed, rækkehus mv.).
 • Sidst indsamler vi oplysninger om dine køb, og via cookies indsamler vi oplysninger om din adfærd på bauhaus.dk. Læs mere om denne behandling i cookiepolitikken, som du finder her: https://www.bauhaus.dk/service/cookies-pa-bauhaus-dk.

6.4. Hvad er formålet?

 • Formålet med behandlingen er at kunne udsende markedsføring til dig via e-mail og at kunne målrette markedsføringen, så du kun modtager information om produkter og ydelser, som er relevante for dig, og/eller som du tidligere har vist interesse for.
 • Formålet er desuden at indsamle statistik til optimering af vores markedsføring og bauhaus.dk

6.5. Hvad er retsgrundlaget?

 • Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål er først og fremmest dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Retsgrundlaget for at indsamle og behandle oplysninger om dig og din adfærd med henblik på at personalisere markedsføringen, er vores legitime interesse i at målrette markedsføringen, således at vi gennem vores markedsføringsaktiviteter rammer den rette målgruppe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger med henblik på at indsamle statistik, er vores legitime interesse i at indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og bauhaus.dk, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

6.6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, som er nødvendige for at kunne dokumentere dit gyldige samtykke til modtagelse af direkte markedsføring, i 5 år fra din afmelding af vores nyhedsbrev, jf. databeskyttelseslovens § 41, stk. 7. Øvrige indsamlede personoplysninger slettes umiddelbart efter din afmelding.

6.7. Hvordan tilbagekalder du dit samtykke?

 • Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via afmeldingslinket i bunden af hver e-mail. Oplever du problemer med afmelding, kan du kontakte os via e-mail: online@bauhaus.dk eller via telefon: +45 86 26 06 06 og blive slettet fra nyhedsbrevslisten manuelt.

6.8. Modtagere af dine personoplysninger

 • Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, der bistår os i vores markedsføring.

6.9. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, overfører vi dine personoplysninger til følgende modtagere uden for EU/EØS:

 1. Vi overlader din e-mailadresse til Facebook i USA med henblik på, at Facebook på BAUHAUS’ vegne kan udarbejde markedsføringskampagner, der slås op på Facebook brugerens news feed. Det er BAUHAUS’ vurdering, at Facebook er databehandler i denne situation. BAUHAUS er i denne forbindelse underlagt de sædvanlige betingelser, som Facebook muliggør. Grundlaget for overførslen af dine personoplysninger er standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 46. Det bemærkes for god ordens skyld, at du alene modtager denne form for markedsføring, hvis du har valgt at have en Facebook konto, og derved har accepteret Facebooks betingelser.
 2. Vi overlader dit navn og din e-mailadresse til Mailgun Technologies, Inc., beliggende i USA, som forestår selve udsendelsen af markedsføring via e-mail fra BAUHAUS. Overførselsgrundlaget er standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 46.
 3. I tilfælde af, at Mailgun bryder sammen, overføres dit navn og din e-mailadresse til Sendgrid, beliggende i USA, som er backup for Mailgun Inc. Også denne overførsel er baseret på standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 46.

6.10. Dine rettigheder som registreret

Du har som registreret en række rettigheder, som du kan gøre gældende ved at kontakte os via de oven for i afsnit 1 angivne kontaktoplysninger.

For nærmere information om dine rettigheder, henvises til afsnit 7 neden for.

6.11. Profilering

Vi kan anvende profilering for at målrette vores markedsføring til dig. Profilering er baseret på vores legitime interesse i at målrette markedsføringen og derved ramme det rette kundesegment.

Profilering sker ved, at vi sammenholder oplysninger om dig, som vi har indsamlet gennem din adfærd på bauhaus.dk, samt de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med køb på bauhaus.dk og ved din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Vi profilerer med det formål at udsende relevant markedsføring til dig, der indeholder de tilbud, produkter og/eller nyheder samt eventuelle informationer, som vi tror, du vil være mest interesseret i.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod profilering til direkte markedsføringsformål. I så fald må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål. Se nærmere om dine rettigheder og hvordan du gør dem gældende neden for i afsnit 7.

7. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende ved at kontakte os via de oven for i afsnit 1 angivne kontaktoplysninger.

7.1. Ret til indsigt

Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. I givet fald har du ret til at anmode om yderligere information om behandlingen, bl.a. formålet hermed, hvilke personoplysninger vi behandler, hvor længe vi behandler dine oplysninger mv. Desuden har du ret til at anmode om at få en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

7.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv, ligesom du har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige oplysninger.

7.3. Ret til sletning

Efter omstændighederne har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Det gælder bl.a., hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du tilbagekalder dette. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde en retlig forpligtelse, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det har du bl.a., hvis du bestrider rigtigheden af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover – bortset fra opbevaring – kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Desuden har du i visse tilfælde ret til at få disse oplysninger transmitteret til en anden dataansvarlig.

7.6. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når dette sker til direkte markedsføringsformål, herunder også profilering som vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, må vi ikke længere behandle dine oplysninger til dette formål.

7.7. Ret til at tilbagekalde samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

7.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Opdatering og ændring af persondatapolitikken

Version 2.1

Senest opdateret 20. maj 2021.

FÅ NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr. 

NYHEDER I DIN INDBAKKE

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.