Indlæser

BAUHAUS er omfattet af producentansvaret

Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område.

Forberedelse til genbrug

Læs om FtG, der står for ”Forberedelse til Genbrug”. FtG bliver et af fremtidens nøglebegreber. Forkortelsen dækker over det næste niveau af genbrug. Nemlig at vi tager flere kasserede produkter ud af affaldsstrømmen, reparerer dem og sender dem tilbage på markedet, så vi sparer på jordens knappe ressourcer og reducerer vores CO2 udledning.

Bedst at undgå affald

Den bedst tænkelige løsning for miljøet er helt at undgå affald. Det er desværre ikke muligt at undgå affald. Vi har derfor brug for at behandle elektronikaffald og andet affald gennem de øvrige dele af affaldshierarkiet.

Direkte genbrug

Det næstbedste trin i affaldshierarkiet er direkte genbrug. Direkte genbrug er, når et produkt let kan repareres eller måske blot renses, og derved forlade affaldskategorien og komme tilbage på markedet som brugbart produkt.

Genanvendelse

I Danmark bliver langt det meste elektronikaffald (WEEE) genanvendt. Vores genanvendelsesgrad på tværs af de forskellige kategorier af elektronikaffald (WEEE-kategorier) er 74%. For samtlige kategorier ligger Danmark enten over eller på niveau med EU-målsætningen på området.

Genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier er blandt andet vigtigt, fordi meget af affaldet indeholder metaller. Mange af metallerne er sjældne og ressourcekrævende at udvinde gennem minedrift. Vi sparer fx 87% CO2, når vi genanvender stål i stedet for at udvinde det til gavn for klimaet, miljøet og os alle sammen.

Flere metaller er en begrænset ressource. Hvis metallet først havner i de forkerte affaldsstrømme og brændes sammen, kan det ikke senere genanvendes. Måden vi håndterer ressourcerne i dag, har derfor stor indvirkning på vores fremtid.

Elretur arbejder også for at sikre mere og bedre genanvendelse af elektronik affald og udtjente batterier. Det sker bl.a. via informationskampagnen Fucker du stadig med batterierne?.

Vi vil i mange år frem stadig have et stort behov for at genanvende. For selvom vi øger andelen af genbrug, vil de gamle elektronikprodukter til sidst ikke kunne repareres mere. Så bliver det vigtigt at udvinde materialer fra elektronikaffaldet. Vi skal derfor både øge andelen af direkte genbrug og samtidig passe godt på vores danske genanvendelsessystem.

I langt de fleste af vores byggevarehuse er det desuden muligt at aflevere brugte batterier og lyskilder i Kundeservice.

Energiudnyttelse

Selvom dele af affaldet hverken kan genanvendes eller genbruges, kan vi stadig brænde det og udnytte energien herfra til opvarmning og el.

Deponi

Den sidste rest af affaldet kan hverken genanvendes, genbruges eller brændes. Det skal deponeres på miljøgodkendte anlæg. Det er en meget lille andel af elektronik- og batteriaffald (WEEE og BAT) fra Danmark, der deponeres.

Elretur hjælper BAUHAUS med at håndtere producentansvaret. Da BAUHAUS sælger produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke, er BAUHAUS omfattet af miljølovens producentansvar.

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment).

BAUHAUS er omfattet af producentansvaret

Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område.

Forberedelse til genbrug

Læs om FtG, der står for ”Forberedelse til Genbrug”. FtG bliver et af fremtidens nøglebegreber. Forkortelsen dækker over det næste niveau af genbrug. Nemlig at vi tager flere kasserede produkter ud af affaldsstrømmen, reparerer dem og sender dem tilbage på markedet, så vi sparer på jordens knappe ressourcer og reducerer vores CO2 udledning.

Elretur
Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Elretur håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af BAUHAUS og deres mere end 950 medlemmer.

Elretur er en non-profit organisation og sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set Elretur containere på din lokale genbrugsplads.

Læs mere om Elretur her.

Hvad sker der med udtjent elektronik og batterier på genbrugspladsen?

Hvad bliver der egentlig af udtjent elektronik og batterier, når det kommer på genbrugspladsen? Hvor meget bliver genanvendt i nye produkter eller nyttiggjort gennem forbrænding? Få svarene her:

Brugt elektronik på genbrugspladsen

Nyt liv til brugte batterier

BAUHAUS forbereder sig på producentansvaret på emballage

Den 1. januar 2025 træder producentansvaret for emballage i kraft. Fra denne dato overtager importører og producenter både det praktiske og økonomiske ansvar for at håndtere den emballage, som bruges til at sikre produkternes vej til forbrugere og virksomheder.

Det betyder, at omfattede virksomheder, som fx BAUHAUS, bliver forpligtet til at indsamle og behandle emballageaffald, ligesom de får en rapporterings- og oplysningspligt. Meningen med at indføre producentansvaret for emballage er at få producenter og importører til at tænke i bæredygtige løsninger på emballageudfordringerne.

En del af BAUHAUS’ løbende arbejde med miljømæssige forbedringer er derfor også at forberede os på producentansvaret for emballage. Det gør vi ved at gennemgå vores emballager og undersøge, hvor de kan forbedres miljømæssigt. I dialog med vores leverandører undersøges, om vi kan gøre noget anderledes, så det gavner både miljø og økonomi.

BAUHAUS har valgt Emballageretur, som en meget erfaren aktør, til at hjælpe os med de udfordringer, som producentansvaret medfører. Emballageretur har en dyb viden om- og stor erfaring med hele affaldsprocessen fra indsamling, håndtering og genanvendelse. Emballageretur deler nemlig kompetencer, erfaringer og it-systemer med Elretur, der er Danmarks største kollektivordning for håndtering, genbrug og genanvendelse af udtjente el-artikler.

Emballagereturs miljøemblem signalerer, at BAUHAUS bakker op om genbrug og genanvendelse af emballage og om den cirkulære økonomi.

Få del i nyheder, tilbud og konkurrencer

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag hver måned i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kr.