Indsamling, genanvendelse og genbrug af elektronikaffald og batterier

BAUHAUS samarbejder med Elretur om at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier. Sammen med Elretur kan vi garantere, at dine gamle produkter får et nyt hjem eller bliver forsvarligt genbrugt.

Affaldsforebyggelse

Den bedst tænkelige løsning for miljøet er helt at undgå affald. Det er desværre ikke muligt at undgå affald. Vi har derfor brug for at behandle elektronikaffald og andet affald gennem de øvrige dele af affaldshierarkiet.

Direkte genbrug

Det næstbedste trin i affaldshierarkiet er direkte genbrug. Direkte genbrug er, når et produkt let kan repareres eller måske blot renses, og derved forlade affaldskategorien og komme tilbage på markedet som brugbart produkt.

Genanvendelse

I Danmark bliver langt det meste elektronikaffald (WEEE) genanvendt. Vores genanvendelsesgrad på tværs af de forskellige kategorier af elektronikaffald (WEEE-kategorier) er 74%. For samtlige kategorier ligger Danmark enten over eller på niveau med EU-målsætningen på området.

Genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier er blandt andet vigtigt, fordi meget af affaldet indeholder metaller. Mange af metallerne er sjældne og ressourcekrævende at udvinde gennem minedrift. Vi sparer fx 87% CO2, når vi genanvender stål i stedet for at udvinde det til gavn for klimaet, miljøet og os alle sammen.

Flere metaller er en begrænset ressource. Hvis metallet først havner i de forkerte affaldsstrømme og brændes sammen, kan det ikke senere genanvendes. Måden vi håndterer ressourcerne i dag, har derfor stor indvirkning på vores fremtid.

Vi vil i mange år frem stadig have et stort behov for at genanvende. For selvom vi øger andelen af genbrug, vil de gamle elektronikprodukter til sidst ikke kunne repareres mere. Så bliver det vigtigt at udvinde materialer fra elektronikaffaldet. Vi skal derfor både øge andelen af direkte genbrug og samtidig passe godt på vores danske genanvendelsessystem.

I langt de fleste af vores byggevarehuse er det desuden muligt at aflevere brugte batterier og lyskilder i Kundeservice.

Energiudnyttelse

Selvom dele af affaldet hverken kan genanvendes eller genbruges, kan vi stadig brænde det og udnytte energien herfra til opvarmning og el.

Deponi

Den sidste rest af affaldet kan hverken genanvendes, genbruges eller brændes. Det skal deponeres på miljøgodkendte anlæg. Det er en meget lille andel af elektronik- og batteriaffald (WEEE og BAT) fra Danmark, der deponeres.

BAUHAUS samarbejder med Elretur

Elretur hjælper BAUHAUS med at håndtere producentansvaret. Da BAUHAUS sælger produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke, er BAUHAUS omfattet af miljølovens producentansvar.

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment).

BAUHAUS er omfattet af producentansvaret

Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område.

 

Kontakt kundecenteret

Åbent alle dage indtil kl. 20
 
 

Returneringer og reklamationer

Læs mere om, hvordan det fungerer
Luk
Føj til favoritter

Føj til favoritter

Ved at tilføje produkter til Favoritter, kan du nemt få et overblik over udvalgte produkter!

Log ind eller opret konto